Kalibrering

Ett effektivt sätt att kontrollera kvaliteten

Tack vare vårt nätverk av kalibreringslaboratorier kan vi erbjuda ett fullständigt paket med kalibreringstjänster för att kontrollera kvaliteten hos alla monteringsverktyg och all mätutrustning i produktionen.

Inklusive:

Kalibrering i servicelabb
  • Spårbarhet och dokumenthantering
  • Kalibrering/kontroll av verktyg med momentgivare och styrenheter
  • Justering av vridmoment och kapacitetstest
  • Kontrolltest för ett särskilt användningsområde
  • Ackrediterad och fabriksutförd kalibrering av mätutrustning
  • Testning och kalibrering av klick- och momentnycklar
  • Andra speciella önskemål, som vinkelkalibrering o.s.v.
  • Vi påminner dig när det är dags för nästa kalibrering


Kundnytta

Öppet bord
 Funktioner Fördelar
Kvalitetssäkring i produktion.Uppfyller kvalitetskraven.
Fullständig kalibreringsservice från en leverantörBesparingar i investeringar, administration, logistik, utbildning o.s.v.
Kalibreringshantering.Dokumenterad försäkran om rätt utrustningskalibrering.
Globala nätverk av ackrediterade kalibreringslaboratorier.Din kalibrering uppfyller alla lokala standarder och krav.