Service / Industriverktyg / Effektiva servicepaket / Granskningar av energieffektivitet

Granskningar av energieffektivitet

Hållbara energibesparingar

Vid en granskning av energieffektiviteten i ditt luftfördelningssystem använder Atlas Copco sin egentillverkade kalkylator för energieffektivitet för att kunna rekommendera en korrekt luftledningsinstallation. Det leder till högre produktivitet med lägre energiförbrukning och en hållbar reducering av energikostnaderna – men fördelarna tar inte slut där.

Fallskärmshoppare

Tryckkontroll och visuell kontroll

En oerhört stor energimängd slösas bort till följd av läckor i tryckluftssystem. Kapacitetsförluster på upp till 20 % är vanliga i många installationer. Under en granskning av energieffektivitet kontrollerar Atlas Copco det statiska och dynamiska trycket för tryckluftsverktygen i linjen. Tryckfallet mäts och dokumenteras och en visuell inspektion av tryckluftsinstallationen utförs. Baserat på den insamlade informationen rekommenderar Atlas Copco med hjälp av kalkylatorn för energieffektivitet rätt installation av tillbehör för tryckluftslinjen och flera andra aspekter.

Fördelar för verksamheten och miljön

Resultatet blir betydande förbättringar – främst en hållbar reducering av energiförbrukningen. En korrekt installation ger även högre uteffekt och vridmoment för tryckluftsverktygen och därmed ökad produktivitet. Ett långsiktigt mervärde skapas också, eftersom verktygens driftslivslängd förlängs. Andra fördelar för verksamheten och miljön är en reducering av koldioxidutsläppen och minskad användning av smörjmedel.