Service / Industriverktyg / Effektiva servicepaket / Outsourcing-lösningar

Outsourcing-lösningar

Fokus på kärnverksamheten

Verktygsservice
Vi har omfattande erfarenhet av outsourcing-lösningar och har för närvarande fler än 75 verkstäder på plats hos kunder. Här följer exempel på de områden som omfattas:
 • Förebyggande underhåll, reparation och kalibrering av alla
  varumärken och verktygstyper.
 • Installation och startsupport.
 • Servicehanteringssystem, inklusive utveckling av prestandaindikatorer.
 • Linje- och processupport.
 • Hantering av reservverktyg/-utrustning och reservdelar.
 • Andra kundönskemål.

Några typiska nyckeltal som tillämpas:

 • Tid för utförande av reparation.
 • Genomsnittlig tid till reparation
 • Genomsnittlig tid mellan fel
 • Antal förebyggande underhållsåtgärder i relation till förekomster av reparation/fel
 • Orsaksanalys
 • De fem mest problemdrabbade tillämpningarna samt åtgärder
 • Antal kasserade/utbytta verktyg
 • Tillgänglighet på utrustning.

Kundnytta

Öppet bord
FunktionerFördelar
Vi tar hand om kringverksamheten.Fokusera på kärnverksamheten.
Samlade erfarenheter från flera workshops.Vi har erfarenhet av att hantera det.
Nätverk av specialister inom olika områden.Få den bästa kompetensen.
Globala certifieringsprogram för våra tekniker. Samma servicenivå oavsett var du befinner dig.
Key Account-hantering och globala avtal.Håll samma kvalitet och service på alla dina anläggningar.