Renoveringslösningar

Atlas Copco erbjuder som tillverkare av originalutrustning en renoveringstjänst där använda komponenter renoveras till ursprungligt skick och efter ursprungsspecifikationer så att effektivitet och pålitlighet upprätthålls.

Med renoveringslösningarna kan dina maskiner upprätthålla effektiva prestanda och du kan minska driftskostnaderna med upp till 40 % utan ytterligare lagerinvesteringar för delar. Bra logistikhantering och lokal tillgång på renoverade komponenter ger också avsevärt kortare leveranstider och sänkta transportkostnader.


Main benefits

  • Upprätthåller högsta prestanda
  • Kvalitetssäkrade komponenter
  • Minimal stilleståndstid
  • En enda leverantör
  • OEM-godkänd kvalitet
  • Sinnesro

Konceptbroschyr om renoveringslösningarHämta