Allmän utbildning

Atlas Copcos utbildningsprodukter ger företaget mervärde genom att förbereda de anställda inför de hårda utmaningar de dagligen ställs inför i sina jobb. Fokus på att maximera och optimera produktiviteten är en av de viktigaste strategiska delarna inom gruv- och byggnadsindustrin.

Genom att genomföra Atlas Copcos utbildningsprogram kommer du snabbt att se förbättrad utrustningsanvändning och produktivitet. Välutbildade operatörer använder effektivare produktionsmetoder, och utbildade tekniker ger kortare driftstopp och minskat oplanerat underhåll.

Fokus på säkerhet
Olyckor innebär inte bara personligt lidande. Vid olyckor till följd av osäkra aktiviteter skadas dessutom ofta maskiner och utrustning, vilket leder till dyra produktionsstopp. Utbildade operatörer och tekniker vet hur maskinerna och systemen fungerar. De är medvetna om en maskins säkerhetsfunktioner och om riskerna som är relaterade till utrustningen och arbetsplatsen. Det leder till färre olyckor, färre skador på maskiner och utrustning och lägre påverkan på miljön.

Konceptbroschyr för utbildningar 2015Hämta