Uppgraderingar

Atlas Copco gör tekniska framsteg, och utformar sedan uppgraderingssatser så att utrustningen som är i drift kan få samma förbättrade säkerhet och energieffektivitet

Uppgraderingar av Atlas Copcos gruvtjänster

Allt eftersom tekniken utvecklas och Atlas Copcos tekniska utveckling går framåt utformas uppgraderingssatserna så att driftsutrustningen kan få samma förbättringar inom säkerhet och effektivitet. Uppgraderingarna är leveransklara, monteringsfärdiga satser som kan beställas och installeras.

Kontakta Atlas Copcos lokala kundcenter för mer information.