Service / Stationära kompressorer / Planer för kundsupport

Planer för kundsupport

Det du behöver är en lösning som optimerar din produktion i alla lägen, och detta helst till lägsta möjliga driftskostnad. Våra specialiserade rådgivare besöker dina produktionsanläggningar och bedömer dina specifika behov. På så sätt kan vi föreslå den mest kostnadseffektiva planen för kundsupport för att uppfylla dina underhållsbehov.

Olika sätt att göra livet lättare för dig

  • Vi lägger det i dina händer
    Vi levererar de nödvändiga reservdelarna och låter dig ta hand om själva underhållet. Vi kontrollerar dina tryckluftssystem regelbundet och identifierar de åtgärder som krävs. Efter varje inspektion tar vi fram en fullständig diagnostikrapport.

  •  Vi ger dig ett handtag
    Vi utför service på dina tryckluftssystem vid på förhand framtagna intervaller för att minska risken för oväntade problem och alltid hålla din produktion på optimal nivå. Kostnaderna för rutinunderhåll är fasta, vilket gör att du enkelt kan förutse dem.

  •  Du överlämnar allt till oss
    Vi utför service på din tryckluftsansläggning enligt ett komplett underhållssystem som omfattar samtliga möjliga driftstörningar. Din utrustning hålls i bästa möjliga skick i alla lägen och de årliga kostnaderna för den avtalade tiden är fasta. Detta omfattar samtliga delar som behövs, arbetskostnader samt resekostnader. Det finns inga dolda överraskningar. Du får total sinnesro