Vi ger dig ett handtag

Service med förbestämda intervallerVi utför service på dina tryckluftssystem vid på förhand framtagna intervaller för att minska risken för oväntade problem och alltid hålla din produktion på optimal nivå. Kostnaderna för rutinunderhåll är fasta, vilket gör att du enkelt kan förutse dem.


Plan för förebyggande underhåll

planförförebyggandeunderhåll
Den här planen omfattar allt regelbundet underhåll av din tryckluftsutrustning, utfört på ett proaktivt sätt. Certifierade och utbildade servicetekniker från Atlas Copco använder originalreservdelar och -smörjmedel för att underhålla din installation på rätt sätt. Det här är det bästa sättet att minska risken för oväntade problem och ger dig möjlighet att optimera produktionsprocessen. Planen kan anpassas och justeras när som helst.

Fördelar:

• Utrustning med förbättrad tillförlitlighet tack vare originalreservdelar och experttekniker 
• Fasta avgifter som betalas i förväg, vilket hjälper dig vid balansräkningen av din underhållsbudget 
• Eliminera lagerhållning och administration genom att låta experter ta hand om det

Inspektionsplan

Inspektionsplan
Ett tryckluftssystem kan bara hanteras effektivt med hjälp av rätt data. Atlas Copcos inspektionsplan består av regelbundna inspektionsbesök för att kontrollera om åtgärder behöver vidtas för att hålla ditt tryckluftssystem i bästa driftstillstånd. Resultatet av inspektionsplanen är en komplett diagnostikrapport från vilken eventuellt arbete relaterat till senare förbättringar kan presenteras separat. På så sätt kan du följa olika godkännandeflöden. 


Fördelar: 

• Inga överraskningar – en fast årlig avgift för att utföra inspektioner vilket inkluderar alla arbets- och resekostnader 
• Utrustning med förbättrad tillförlitlighet tack vare regelbunden uppföljning av experter 
• Omfattande diagnostikrapport efter varje inspektionsbesök


Fasta priserbjudanden för regelbundet underhåll

Fast pris
Fasta priserbjudanden gör underhållet av din tryckluftsinstallation, från maskininspektioner till arbetsintensiva rekommenderade besök, enkelt och överskådligt. Atlas Copcos utbildade tekniker kommer till dig med alla delar som krävs för att utföra jobbet. De ser till att maskinen fungerar så effektivt som möjligt, med lägre energiförbrukning och mindre risk för oväntade kostnader på grund av fel.


Fördelar: 

• Inga överraskningar – ett fast pris för att utföra arbetet inklusive alla resor, allt material och alla arbetskostnader
• Alla punkter på tillverkarens rekommenderade åtgärdslista blir utförda och en omfattande diagnostikrapport lämnas efter varje besök 
• Minska administrations- och lagerhållningsarbetet genom att låta Atlas Copco ta hand om det

Fasta priserbjudanden för renovering

renovering till fast pris
Som ägare av utrustning från Atlas Copco känner du redan till dess unikt utformade funktioner som hjälper dig att uppnå hög tillförlitlighet och lägsta möjliga totala ägandekostnad. Renovering som utförs efter flera års utrustningsdrift bidrar till att bevara utrustningens ursprungliga tillförlitlighet och effektivitet. Atlas Copcos utbildade tekniker kommer till dig med alla delar som krävs för att utföra jobbet, och när de lämnar dig har du en maskin i nästan nytt skick.


Fördelar: 

• Alla punkter på tillverkarens rekommenderade åtgärdslista för att bevara tillförlitligheten och effektiviteten som på en ny maskin blir utförda 
• Kompetenta tekniker från Atlas Copco utför allt kritiskt arbete 
• Inga överraskningar – ett fast pris för att utföra renoveringen och därmed undvika stilleståndstid och produktionsförluster