Service / Stationära kompressorer / Originalreservdelar

Originalreservdelar

Eftersom Atlas Copcos originaldelar är tillverkade i enlighet med samma kvalitetsnormer som din kompressor kan du vara säker på att din produktion bibehålls på samma höga nivå efter att vi utfört service på din kompressor.

Fördelar med att använda Atlas Copcos originaldelar


Banner för originaldelar

 • Längre förväntad livslängd
  Om du regelbundet utför service på din utrustning med originaldelar försäkrar du dig om att din anläggning varar längre. Vi garanterar att varje ny komponent presterar lika bra som den som den ersätter.

 • Överlägsen kvalitet
  Våra originalreservdelar tillverkas efter samma höga standard som din kompressor. De har genomgått samma uthållighetstest och har visat sig vara det bästa skyddet för din investering.

 • Tillförlitlighet och produktivitet
  Genom att använda originaldelar minskar risken för produktionsstopp som inte enbart kan bli mycket dyra utan även äventyra din produktkvalitet, dina leveranstider och dina vinstmarginaler. Kort sagt så ger originaldelar optimal prestanda i din tryckluftsanläggning.

 • Energibesparingar och hög kostnadseffektivitet
  Att byta delar regelbundet och endast använda Atlas Copcos originaldelar gör att din tryckluftsanläggning varar längre, med minsta möjliga genomsnittliga tryckfall, vilket ger stora energibesparingar och hög kostnadseffektivitet, samt maximal lufttillförsel till lägsta möjliga ägandekostnad.

 • Logistik i världsklass
  Kontinuiteten i våra produktionsprocesser kan endast garanteras om kvalitetsreservdelarna kommer till rätt ställe vid rätt tidpunkt. Med vårt distributionssystem av originaldelar som fungerar dygnet runt, alla dagar i veckan, kan du vara säker på att kontinuiteten i din produktion vilar i säkra händer