Service / Stationära kompressorer / Övervaka dina produkter

Övervaka dina produkter

Att hålla ett öga på din utrustning i alla lägen är det bästa sättet för Atlas Copco att förhindra produktionsförluster på grund av stillestånd. Den genomgående bild vi på så sätt får av din verksamhet gör att vi kan planera underhållet på ett proaktivt sätt.

Tryckluft spelar en avgörande roll i nästan alla moderna tillverkningsprocesser. I dagens konkurrensutsatta produktionsmiljöer står kostnadsminskningar och effektivitetsökningar tillsammans med en garanterad maximal driftstid högt upp på prioriteringslistan.

SMARTLINK

SMARTLINK
SMARTLINK är ett program för övervakning av kompressorer som är lätt att installera och gör övervakningen effektiv och lätt att anpassa. Det ger ditt företag total insikt i tryckluftsproduktionen. Det hjälper till att förutsäga potentiella problem (och på så sätt vara beredd på dem) och visar hur och var produktionen kan optimeras och var det går att spara energi.

SMARTLINK är precis så flexibelt och upplysande som du önskar. Välj den lösning bland de tre olika nivåerna som passar ditt företag bäst.

SMARTLINK Service

SMARTLINK Service
Gör slut på ovissheten.
När SMARTLINK Service är installerat i dina kompressorer är det lika enkelt att planera underhållsbesök som det borde vara. Din serviceloggbok når du efter en klickning och din onlinelänk till Atlas Copco ger möjlighet att begära och ta emot offerter gällande reservdelar eller tilläggstjänster mycket snabbt.

SMARTLINK Uptime

SMARTLINK Uptime
Håll dina kompressorer igång. Via e-post och/eller SMS får du alla relevanta maskinindikeringar (varningar och avstängningar) i förväg. Med utgångspunkt från den här informationen kan du vidta alla de åtgärder som krävs för att undvika risken för haveri.

SMARTLINK Energy

SMARTLINK Energy
Skydda utrustningens prestanda. Med SMARTLINK Energy ger Atlas Copco dig möjlighet att kontinuerligt övervaka och analysera energieffektiviteten i kompressorrummet. Du fastställer prestandaindikatorer, du definierar gränserna. SMARTLINK analyserar och rapporterar. På så sätt kan du göra exakta och omedelbara förbättringar vid behov. Resultaten kan användas vid energiövervakning enligt ISO50001