Save energy

Improving the energy efficiency of a compressed air installation can save a lot of money.

Tryckluft är ett av de viktigaste verktygen för industrin. Den är också en av de största energiförbrukarna. Därför ger alla besparingar som görs i tryckluftssystem en märkbar effekt på kostnaderna och på miljön

Maximera kompressorns prestanda
Genom läckagespårning, mätning av flöde, energiförbrukning, tryckbandsinställningar och luftkvalitet … bedömer Atlas Copcos energikonsulter energieffektiviteten hos din installation. De undersöker de förbättringar du kan göra och anger vilka besparingar som förbättringarna kan medföra.

Atlas Copcos logiska process för hållbara energibesparingar.

OPTIMIZE and Label

Med analys, optimering och övervakning av din tryckluftsinstallation kan du minimera dina kostnader och maximera din effektivitet.

Med energimärkningen CASE² kan du få insikt i hur grön din tryckluftsinstallation egentligen är.

Läs mer om CASE² på:
www.atlascopco.com/case