Service / Stationära kompressorer / Spara energi / AIRScan – reell information för riktiga lösningar

AIRScan – reell information för riktiga lösningar

Energiutvärdering


En tydlig förståelse för att kraven förändras med tiden är en hörnsten i alla processer för optimering av system. Förmågan att kunna se begränsningarna i ditt befintliga tryckluftssystem är nyckeln till att hitta den bästa lösningen för att uppnå energieffektivitet i din verksamhet.


Förstå dina tryckluftssystem

AIRScan
Tack vare en grundlig kartläggning av dynamiken i tryckluftssystemen, inklusive loggning och analys av alla nyckelparametrar för luftnät, kan du fastställa rätt driftsbalans och identifiera potentiella energibesparingar. 
Med hjälp av den loggade informationen kan våra tryckluftsexperter tillhandahålla en omfattande rapport med fullständiga uppgifter, inklusive kostnadsanalys, diagram och inledande åtgärder för att förbättra tryckluftssystemet. När kartläggningen avslutas har du ett värdefullt dokument som anger ”reell status” för systemets prestanda, vilket omfattar rekommendationer för att i slutänden uppnå hållbara energibesparingar.