Service / Stationära kompressorer / Spara energi / Luftoptimering – minska din energiförbrukning

Luftoptimering – minska din energiförbrukning

Energioptimering


Effektiv kompressorhantering är det snabbaste sättet att spara energi. Varje minskning på 1 bar (14,5 psi) i arbetstryck leder till 7 % direkta energibesparingar och ytterligare 3 % sparas genom läckagereducering. Med vårt sortiment av ES-centralstyrenheter kan du länka samman alla kompressorer och torkar, sänka ditt totala tryckband, eliminera behovet av högre arbetstryck och ständigt optimera kompressorkombinationen.


Med avancerade styrsystem kan du maximera energibesparingarna genom att

Luftoptimering
  • reglera systemtrycket inom ett förinställt och smalt tryckband
  • schemalägga avstängning för att undvika kostnader under produktionsfria timmar
  • utjämna arbetsbelastningen för att undvika överbelastning på individuella maskiner
  • minska underhållskostnaderna tack vare omfattande, flexibel maskinsekvensstyrning.
  • Resultatet är ett korrekt hanterat tryckluftssystem som kan spara energi, minska underhållskostnaderna och öka driftstiden