Service / Stationära kompressorer / Spara energi / Energiåtervinning – värmeåtervinningssystem

Energiåtervinning – värmeåtervinningssystem

Energiåtervinning


Genom att återvinna stoppad värme och återanvända den i produktionscykeln kan du förbättra den totala effektiviteten i tryckluftssystemet ytterligare och minska anläggningens totala energiförbrukning.


Energiåtervinning
I kompressionsprocessen försvinner en del av energin som strålning. Atlas Copcos energiåtervinningsenhet kan extrahera en energimängd från tryckluft som motsvarar den energimängd som elmotorn använder. 
De vanligaste användningsområdena för återvunnen energi är uppvärmning av processer, lokaler och vatten.