Uppgraderingsprogram

Använd den senaste tekniken


Uppgraderingarna använder sig av den senaste datortekniken och av framstegen inom avancerad programvara för kompressorstyrning. De här uppgraderingarna ökar tillförlitligheten och tillgängligheten för din utrustning. Dessutom leder en uppgradering av kompressorsystemet till betydande energibesparingar, samtidigt som kostnaden i de flesta fall motsvarar eller t.o.m. blir lägre än kostnaden för att byta ut äldre styrsystem.


Elektronikon styrenhet

Elektronikon-uppgradering
Styrenheten Elektronikon® har den allra bästa tekniken inom avancerade styrprogram för kompressorer. En uppgradering förbättrar den totala tillförlitligheten och driftstiden för din utrustning och ökar anslutningsbarheten till moderna anläggningsstyrsystem.