Utbytesprogram

Byt ut huvudkomponenter mot nya effektivare komponenter


Utbytesprogrammet ger dig möjlighet att byta ut huvudkomponenter i kompressorn mot nya, effektivare komponenter.


Utbytesprogram för motorer

TH-ZS_0019_100 ZS_fäste till motor_d01_1075
Energiförbrukningen står för den största delen av totalkostnaderna under kompressorns livslängd. I utbytesprogrammet för motorer används de senaste högeffektiva motorerna för att ersätta gamla, mindre effektiva motorer eller ej fungerande motorer som kräver omlindning. De nya motorerna levereras kompletta med anpassningskomponenter som gör bytet till en enkel uppgift. Energibesparingar garanteras med de nya motorerna.


Utbytesprogram för element

GA 160 Xchange Element
Renoveringen planeras i förväg utifrån kompressorelementets förväntade livslängd och tillståndsövervakning. Denna proaktiva planering minskar risken för fel och förhindrar produktionsförluster. Tack vare kombinationen av originalreservdelar från Atlas Copco och expertkunskaperna hos Atlas Copcos tekniker kan renoverade element återställas till sina ursprungliga höga prestandanivåer, vilket ökar lönsamheten.

Utbytesprogram för omvandlare

Utbytesprogrammet för omvandlare är en utbyteslösning i ett steg för att uppgradera Atlas Copcos VSD-kompressorer med nya drivningar med variabelt varvtal. Livslängden för en drivning med variabelt varvtal övergår från aktiv fas till föråldrad fas på bara några år. När den föråldrade fasen närmar sig blir omvandlarna svåra och dyra att reparera.

Utbytesprogrammet för omvandlare löser enkelt det här problemet och ser till att kundens utrustning återgå till drift efter ett kortare ingrepp.