Kontakta en expert

Vi har dedikerade luftmotorspecialister i 17 regioner. Om ditt land inte finns bland dem kontaktar du din lokala Atlas Copco-representant via knappen Kontakta oss överst på den här sidan. Du kan också skicka e-post till oss på adressen nedan!

Air Motors Global

Australia

Paul Farbrace

Central Europe (D, A, B, NL, CH)

Jörg Rüßmann

Italy

Iggino Carrozza

Russia

Eduard Kosoy

Spain

Stefano Fabrizio Milanesi