Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

ROC Care E

ROC Care E är avtalet för dig med en begagnad rigg eller en rigg vars ROC Care-avtal har gått ut. Precis som ROC Care består ROC Care E av består av fyra värdefulla delar: schemalagd service, inspektionsprotokoll, utökad garanti och Remote Monitoring.

Schemalagd service

FlexiROC T35
Schemalagd inspektion och service utgör grunden i ROC Care E, här delar Atlas Copco och kunden på ansvaret för servicen. Atlas Copco utför de större servicearbetena, vid 500, 1000, 1500 motortimmar och så vidare, och kunden gör de mindre arbetena, vid 250, 750, 1250 motortimmar, och så vidare. I avtalet ingår alla servicesatser även när kunden själv utför servicen. Riggen servas enligt varje komponent-tillverkares anvisningar och ROC Care E täcker in kostnaderna för alla delar som ska bytas enligt de föreskrivna serviceinstruktionerna.

Inspektionsprotokoll
Du får ett detaljerat protokoll med rekommenderade åtgärder för att förhindra fel som ”är på gång”. Det är oftast enklare och billigare att åtgärda felen innan de inträffar på riktigt och orsakaroplanerade maskinstillestånd med ibland kostsamma följdskador.

Extra rabatt
Kunden får 20% rabatt (utöver eventuell annan rabatt) på viktiga komponenter som kompressor, hydrauliska pumpar, drivväxlar och drivmotorer, vagnsram, bandramar, bomstöd, bomkropp, bomhuvud och matarhållare.

Certiq
Alla ovanjordsmaskiner som tecknar serviceavtal kommer att utrustas med Certiq, “professional”-versionen. Det är ett system för fjärravläsning av rigg- och produktionsdata samt maskinens position. Några exempel på vad du kan få avläst i realtid är borrmeter/timme, dieselförbrukning per timme eller borrmeter (RCS-riggar), förflyttningar på salvan, nyttjandegrad, larm mm. Certiq ger dig bra koll på din utrustning och är en del av våra Care avtal.