Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

ROC Care

ROC Care

ROC Care består av fyra värdefulla delar: schemalagd service, inspektionsprotokoll, utökad garanti och Certiq. Detta till ett mycket förmånligt pris.

ROC CARE
ROC Care är specialanpassat för anläggnings- och bergborrningsarbete och omfattar regelbunden inspektion och service samt utökad garanti för alla större komponenter på riggen. Därigenom läggs grunden för en säker och problemfri drift i minst 5000 motortimmar. ROC Care sätter fokus på att förhindra kostsamma driftstörningar och eliminera risken för oförutsedda reparationer. ROC Care ger en trygghet som lönar sig i längden.

Schemalagd service
Schemalagd inspektion och service utgör grunden i ROC Care. Schemalagd innebär schemalagd i ordets rätta bemärkelse. Servicebilen är punktligt på plats på överenskommen tid efter cirka 250 timmars drift. Riggen servas enligt varje komponenttillverkares anvisningar och ROC Care täcker in kostnaderna för alla delar som ska bytas enligt de föreskrivna serviceinstruktionerna, inklusive oljefilter, luftfilter, bränslefilter och kompressorolja.
Atlas Copcos servicetekniker utför jobbet professionellt och snabbt.

Inspektionsprotokoll
Du får ett detaljerat protokoll med rekommenderade åtgärder för att förhindra fel som ”är på gång”. Det är oftast enklare och billigare att åtgärda felen innan de inträffar på riktigt och orsakar oplanerade maskinstillestånd med ibland kostsamma följdskador.

Utökad garanti
ROC Care omfattar även en generös garanti som bidrar till att hålla nere maskinkostnaderna. Garantin omfattar 5000 motortimmar och gäller för alla viktiga riggkomponenter: dieselmotor, kompressor, hydrauliska pumpar, drivväxlar och drivmotorer. Därutöver omfattas de viktigaste mekaniska delarna som vagnsram, bandramar, bomstöd, bomkropp, bomhuvud och matarhållare.

Certiq
Alla ovanjordsmaskiner som tecknar serviceavtal kommer att utrustas med Certiq. Det är ett system för fjärravläsning av rigg- och produktionsdata samt maskinens position. Några exempel på vad du kan få avläst i realtid är borrmeter/timme, dieselförbrukning per timme eller borrmeter (RCS-riggar), förflyttningar på salvan, nyttjandegrad, larm mm. Certiq ger dig bra koll på din utrustning och är en del av våra Care avtal.