Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Gruppen / I korthet / Så här gör vi affärer / Så här gör vi affärer

Så här gör vi affärer


Försäljning och service

Atlas Copcos utrustning och service marknadsförs och säljs utifrån deras kvalitet, produktivitet, pris, servicenivå och andra relevanta egenskaper. Kundfokus är en ledstjärna för Atlas Copco. Ambitionen är att ha goda relationer med slutkunder och hjälpa dem att öka sin produktivitet på ett hållbart sätt.

Försäljning och service sker främst direkt, men kompletteras med andra försäljningskanaler, till exempel genom distributörer, för att maximera marknadsnärvaron. Gruppen har försäljning i fler än 180 länder och cirka 80% av försäljningen sker direkt till slutanvändaren. Försäljningen av utrustning utförs av ingenjörer med hög kunskap om tillämpningarna och ambitionen är att erbjuda den bästa lösningen för kundens specifika tillämpning.

Service och underhåll som utförs av kvalificerade tekniker är en viktig del av erbjudandet. Inom varje affärsområde finns en särskild division som ansvarar för service. Ansvaret omfattar utveckling av serviceprodukter, försäljning och marknadsföring, teknisk support samt leverans av service och uppföljning.


Stabil serviceverksamhet

Mer än 40% av intäkterna genereras av service (reservdelar, underhåll, reparationer, förbrukningsvaror, tillbehör och uthyrning). Dessa intäkter är mer stabila än försäljning av utrustning och utgör en stark bas för verksamheten.


Innovation

Atlas Copco tror på att det alltid finns ett bättre sätt att göra saker. Innovation och produktutveckling är centralt för Gruppen och alla produkter utformas internt. En viktig aktivitet är att utveckla nya eller förbättrade produkter som ger påtagliga fördelar när det gäller produktivitet, energieffektivitet och/eller livscykelkostnad för kunden och som samtidigt kan tillverkas effektivt. Atlas Copco skyddar tekniska innovationer med patent.

Innovation omfattar också bättre processer för att förbättra flödet och användningen av tillgångar och information. Innovation förbättrar kundnöjdheten och bidrar till att stärka kundrelationer, varumärket, såväl som resultatet. Överkapacitet och ineffektivitet måste alltid ifrågasättas.

För att läsa mer om innovation på Atlas Copco, besök sidan innovation.