Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Gruppen / Organisation / Kompressorteknik / Kompressorteknik

Kompressorteknik


Atlas Copco erbjuder samtliga betydande teknologier för luftkomprimering, luft- och gasbehandlingsutrustning, luftstyrningssystem och vakuumlösningar och kan erbjuda kunderna den bästa lösningen för varje tillämpning.


Video: Kompressorteknik på fyra minuter

Se presentationen av Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik.


Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik erbjuder industrikompressorer, vakuumlösningar, gas- och processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt styrsystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olje-, gas- och processindustrierna. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, USA, Kina, Sydkorea, Tyskland, Italien och Storbritannien.


Under 2014 hade Kompressorteknik 18 950 anställda och intäkter på MSEK 42 165.