Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Gruppen / Hållbarhet / Affärspartners / Affärspartner

Affärspartner

Samarbetet med leverantörer, underleverantörer, agenter och återförsäljare spelar en central roll i värnandet av Atlas Copcos rykte och varumärke.

Målet är att samarbeta med partner som åtagit sig att följa höga etiska, miljömässiga och sociala standarder.

Att minska risken för överträdelser av Affärskoden är mycket viktigt när en affärspartner väljs och utvärderas, vilket är en del av arbetet med att uppnå Atlas Copcos mål. Syftet är att motivera affärspartner att höja sin standard när så är möjligt.

Leverantörsutvärderingar

Anläggning - vatten - förslag - kommersiellt.jpg
Affärspartner utvärderas både när de väljs ut och efteråt. Utvärderingen innefattar affärspartnerns energianvändning och relaterade koldioxidutsläpp, vattenförbrukning, affärsintegritet, respekt för mänskliga rättigheter och arbetspraxis. Våra koncernbolag inrapporterar kvantitativa data om utvärderade, godkända och avvisade leverantörer samt om sådana som behöver förbättra sina arbetssätt.

För att öka medvetenheten om Atlas Copcos affärskod hos våra affärspartner har vi tagit fram en e-kurs*.