Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Gruppen / Hållbarhet / Etik / Etik

Etik

Målet är att det aldrig ska förekomma korruption eller mutor vår verksamhet.

Affärskoden innefattar nolltolerans mot mutor och korruption, inklusive påskyndande betalningar

Håkan Osvald
Att principerna om ärlighet och hög integritet är välkända och efterlevs i alla affärer är en prioritet för Atlas Copco.

Vi arbetar aktivt för att förhindra, upptäcka och reagera på potentiella korruptionsfall. Vi stöder också rättvis konkurrens och vägrar att ingå diskussioner eller överenskommelser med konkurrenter om priser eller uppdelning av marknaden. Gåvor och gästfrihet erbjuds och mottas endast i enlighet med lokal lagstiftning och affärssed. Vi har inrättat interna kontrollsystem  för att minimera risken för korruption och mutor.

Styrdokument och utbildningsmaterial finns tillgängligt för att hjälpa medarbetare att uppfylla åtagandena i Affärskoden. Alla medarbetare utbildas om koden och chefer måste genomgå en ingående lärarledd utbildning med diskussioner kring dilemman. Alla chefer måste också genomgå en e-utbildningskurs om korruption som tagits fram av FN:s Global Compact innan de skriver under ett åtagande om att följa affärskoden. Gå kursen!*

Rapportering av överträdelser

Gruppens hotline kan användas av medarbetare för att rapportera händelser eller ageranden som är eller kan uppfattas som överträdelser av lagar eller Affärskoden. Systemet med den etiska hjälplinjen är ett komplement till liknande lokala förfaranden.

Gruppens legala avdelning är ansvarigt för att hantera rapporter och ser till att de hanteras konfidentiellt.  Den person som lämnar in en rapport garanteras anonymitet. E-postadressen till Gruppens hotline är hotline@se.atlascopco.com.