Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Användningsområden / Together for a smart and trustworthy power supply

Together for a smart and trustworthy power supply

2013-08-16

I många år har Atlas Copco Rental försett Nyrstar Budel, Nederländernas enda zinktillverkare, med tillfällig kraftförsörjning.

Den här gången har vi fått en ny utmaning: en tillfällig kraftförsörjning under underhåll och inspektion av en transformator och en motorstyrningscentral. För det här jobbet behövde några kraftkällor stängas av, men en direktstartad vattenpump som krävde 160 kW måste fortfarande fungera.

Lösningen: två QAS500 generatoraggregat

Boomer M1 L
Förut har en 1000 kVA generator (QAC1000) använts för vattenpumpen för att avleda den höga startströmmen och garantera maskinens kontinuerliga drift.

Den här gången kom Atlas Copco Rental på en ännu bättre lösning: två parallellställda QAS500. På det här sättet kunde vattenpumpen enkelt startas, trots den höga startströmmen. Väl i drift och när startströmmen minskar till ett nominellt värde kunde en generator stängas av.

Den tillfälliga kraftförsörjningen monterades bara en dag innan utförande, vilket begränsade arbetskostnaderna för Nyrstar.

Jack van Hulten, District Manager på Atlas Copco Rental, ser tillbaka på uppdraget: "Vi gav instruktioner till Nyrstars tekniska avdelning under monteringen så att de kan hantera generatorerna själva. Det gjorde det enkelt för dem att synkronisera den andra generatorn och starta den säkert. Synkroniseringen utfördes på ett helt automatiserat sätt av QC4002 kontrollenhet, vilket är standard på QAS500. Belastningsdelningen kontrolleras också av den här enheten och leder till en 50/50-fördelning av belastningen mellan generatorerna."

Han Hermans på Nyrstar ser en stor fördel med de två QAS500-maskinernas parallelldrift: "Om något händer med en av enheterna tar den andra automatiskt över utan strömavbrott. Vi kunde känna oss säkra under åtgärderna, särskilt eftersom vi behövde stänga av huvudströmmen helt!"

Möjligheten att stänga av och starta om enheterna snabbt och enkelt garanterade betydande bränslebesparingar. En extra besparing tillkom i och med transport och hantering: QAS500-enheterna är lättare än QAC1000-containerset.

För Han Hermans var den föreslagna lösningen en perfekt matchning mot Nyrstars krav: "Atlas Copco Rental har varit en konstruktiv partner och levererat exakt vad vi behöver för projektet, både tekniskt och budgetmässigt. Det här ger definitivt perspektiv inför framtida projekt."

Om du vill ha mer information kontaktar du:

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expandrar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och global räckvidd som sträcker sig över fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och intäkter på SEK 90,5 miljarder (EUR 10,5 miljarder).

Specialty Rental är en division inom Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. Den betjänar kunder inom olika industrisegment världen över med tillfälliga uthyrningslösningar för luft, ånga, kväve och kraft. De särskilda hyrtjänsterna erbjuds under flera olika märken. Divisionens huvudkontor finns i Houston i USA.