Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Användningsområden / Holmens pappersbruk håller bakterierna vid liv

Holmens pappersbruk håller bakterierna vid liv

2014-09-24

Holmens pappersbruk har uppdaterat sin befintliga blåskapacitet för syresättning av anläggningens biologiska rening av processvatten med en Atlas Copco ZS132. Resultatet är både lägre energiförbrukning och bättre kapacitet.

Atlas Copco Sweden - Holmen paper mill
Holmens pappersbruk i Hallstavik renar 20 000 m3 processvatten/dygn i sin biologiska rening med tillhörande förbehandlingssteg. För syresättning i reningsbassängerna har man en rad lob-blåsmaskiner. Nu har man installerat sin första moderna skruvblåsmaskin, en Atlas Copco ZS 132, med kapacitet på 4500 m3/h vid 1 bar och med lägre energiförbrukning än lob-maskinerna.

- I slutsteget av vår biologiska rening har vi en stor rund bassäng med en diameter på 63 meter och ett vattendjup på 8,1 meter. Den rymmer 25 000 m3 som tidigare luftsattes av 5 lobmaskiner, berättar Karl-Uno Sjöström, underhållsingenjör vid Holmens anläggning i Hallstavik. Av dessa lob-maskiner gick 4 på full last och en var frekvensstyrd.

Efter att ha ersatt en av de befintliga konkurrentmaskinerna med en Atlas Copco ZS132 har man nu kunnat gå ner till tre maskiner. Den nya ZS-maskinen går med full last tillsammans med en frekvensstyrd lob-maskin samt en lob-maskin som bara används när det uppstår ett extra behov av luft. Till detta kommer två lob-maskiner som fungerar som back up.

- ZS orkar trycka ner luften till botten av den största bassängen. När vi bara körde med lob-maskiner så byggdes det upp mottryck då de inte orkade trycka ner luften. Lob-maskinerna gick varma och vi hade problem med tätningarna, berättar Karl-Uno. - Dessutom så får vi nu en lägre energiförbrukning. Lob-maskinerna drar 200 kW jämfört med 132 kW för ZS-blåsmaskinen och ändå får vi ut samma kapacitet.

- ZS skruvblåsmaskiner kännetecknas framför allt av att den är energisnål, bl. a tack vare att den har en skruvteknik som ersatt tidigare lob-teknik. Skruven eliminerar backläckage av luft samt har en integrerad växellåda. Den har alltså ingen bältdrift som innebär energiförluster. säger Kristian Lang, Marknadschef vid Atlas Copco Compressor Technique Scandinavia, Luftsättningen av reningsbassängerna kan stå för upp till 70 % av energiförbrukningen vid biologiska reningsanläggningar så att kunna reducera energiförbrukningen är viktigt. - Vid TÜV, ett tyskt oberoende testinstitut, har man konstaterat mellan 25 – 35 % lägre energiförbrukning för en ZS jämfört med motsvarande lob-maskiner, fortsätter Kristian. Här är det viktigt att jämföra rätt värden. En lob anges oftast med ingående luftflöde medan vi redovisar FAD, Free Air Delivery, dvs. utgående luftflöde.

- Med Atlas Copco så har vi hela servicepaketet på plats, säger Karl-Uno. Vi har jobbat länge med Atlas Copco och det fungerar bra.  Vi har ju dessutom en rad Atlas Copco-kompressorer på andra håll i processen. Vi tittar på att byta ut ytterligare en lob-blåsmaskin mot en ZS skruvblåsmaskin, avslutar Karl-Uno.

Om du vill ha mer information kontaktar du:


Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik tillhandahåller industriella kompressorer, gas- och processkompressorer och expandrar, luft- och luftbehandlingsutrustning samt lufthanteringssystem. Det stöds av ett globalt servicenätverk och erbjuder särskilda uthyrningstjänster. Kompressorteknik tar fram innovationer för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olja och gas- samt processindustrin. De huvudsakliga enheterna för produktutveckling och tillverkning finns i Belgien, Tyskland, USA, Kina och Indien.  

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expandrar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och global räckvidd som sträcker sig över fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och intäkter på SEK 90,5 miljarder (EUR 10,5 miljarder).