Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Kalender / Årsstämma 2007

Årsstämma 2007

Anmälan till ordinarie årsstämma i Atlas Copco AB torsdagen den 26 april 2007 kl 17.00 i Aula Magna, Stockholms Universitet, Frescativägen 6, Stockholm.
 
Ärenden och förslag finns i kallelsen.
 
Vänligen fyll i Anmälan nedan, tryck sedan Registrera. När anmälan mottagits erhåller Du en bekräftelse via e-post. Anmälan måste vara Atlas Copco AB tillhanda senast den 20 april 2007 kl 16.00.
 
Om aktieägaren företräds genom ombud måste anmälan ske på telefon, fax eller per post och fullmakt i original sändas till Atlas Copco AB, Annabella Holmquist, 105 23 Stockholm.
 
Förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt registreras i aktieboken hos VPC senast den 20 april 2007 för att bli representerade på årsstämman.
 
Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fulllmakter och den av VPC AB förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd.