Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Lokala företagsnyheter / Atlas Copcos elverk och pumpar används vid omfattande infrastrukturprojekt

Atlas Copcos elverk och pumpar används vid omfattande infrastrukturprojekt

2013-09-19

Förra hösten kom det enorma infrastrukturprojektet SydVästlänken i gång. SydVästlänken ska förstärka och öka driftsäkerheten i det svenska stamnätet.

Atlas Copco Sweden - Sverigekarta

Över 100 pumpar har placerats ut längs med bygget av SydVästlänken.


Skanska gör en viktig del av jobbet, bland annat genom att schakta totalt närmare en miljon kubikmeter jordmassor.

Magnus Johansson, projektchef på Skanska, berättar att det är ett ovanligt omfattande projekt med väldigt speciella förutsättningar. De har ansvar för markarbetena kring de ledningar som går just i marken, med i första hand schaktning och återställande. 

”Det är närmare 20 mil diken som ska schaktas, och vi levererar varje vecka etapper om 1,5 kilometer som då måste länspumpas dygnet runt”, säger han.

För att klara att länspump kontinuerligt under uppschaktning, sandläggning, kabeldragning och återfyllande har de en stor arsenal med länspumpar och elverk från Atlas Copco. 
 
”Det är flera hundra pumpar igång, utspridda på ett stort område. Att driva så många pumpar kontinuerligt tillhör definitivt inte normalfallet, så det gäller att det är kvalitet på utrustningen.”

Atlas Copco Sweden - pumpas

För att hålla grundvattnet på så låg nivå som möjligt och minska slitaget på pumpen används dräneringsrör. Pumpen sänks ner i röret och kan därmed hålla grundvattnet på en bestämd nivå. Vattnet pumpas ut genom slangen.


Det är en imponerande mängd som schaktas för att SydVästlänken ska komma på plats: för varje löpmeter markdragen kabel så schaktar Skanska i genomsnitt sex-sju kubikmeter. Alla delar av den 20 mil långa sträckan behöver inte schaktas – en del sträckor borras eller dras genom sjö – men totalt rör det sig om närmare en miljon kubikmeter schaktmassor.

Mirza Palislamovic är inköpare på Skanska, och håller med om att den här typen av projekt innebär stora utmaningar.

”Det är väldigt speciellt när det blir den här omfattningen på ett projekt. Det är ju sannerligen inte vanligt att köpa in och hantera mellan 40 och 50 stora elverk på det här sättet – att se till att samordna så att rätt maskin hamnar på rätt plats vid rätt tid”, säger han.

Atlas Copcp Sweden - generator QAS

Atlas Copco generator QAS 14


Skanska har i första hand generatorer som QAS-20 och QAS-14 av Atlas Copco, men även investerat i ett stort antal länspumpar som Weda 30 och Weda 40.

”En annan sorts utmaning är att utrustningen belastas hårt. Det här är maskiner som ska hålla för att gå dygnet runt. Det ställer höga krav på kvalitet, och vi satsade på säkra kort genom att välja Atlas Copcos maskiner – som ju räknas som de bästa.”

För ytterligare information, kontakta :

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2011 hade Atlas Copco 37 500 anställda och en omsättning på 81 miljarder kronor.