Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Lokala företagsnyheter / Innovativ projektchef hedras med Atlas Copcos Bergteknikpris 2012

Innovativ projektchef hedras med Atlas Copcos Bergteknikpris 2012

2012-12-07

Nacka 7 december 2012: Utmärkelsen Atlas Copcos Bergteknikpris 2012 har tilldelats Kjell-Åke Averstad, projektchef för Citybanan på Trafikverket.

Prismotivering

Atlas Copco Sweden - Kjell-Åke Averstad

Årets mottagare av Atlas Copco Bergteknikpris Kjell-Åke Averstad


Genom sitt engagemang, nytänkande och ansvarstagande skapar Kjell-Åke Averstad förtroende för ett fortsatt kompetent bergbyggande i Sverige.”

I sin roll som projektchef för Citybanan har Kjell-Åke Averstad ansvarat för ett innovativt bergbyggande som lett till robusta och lyckade genomföranden av flera stora och utmanande bergarbeten. Ett av honom initierat arbetssätt i samverkan mellan beställaren, projektörer, entreprenörer, leverantörer och verksamhetsutövare har inneburit att bergarbetena dessutom har genomförts med minsta möjliga omgivningspåverkan. Ständigt öppen för ny teknik – för ökad precision och kapacitet såväl som för minskad omgivningspåverkan och säker arbetsmiljö – skapar Kjell-Åke förutsättningar för en fortsatt stark bergteknisk utveckling i Sverige.

Bergteknikpriset delades ut i samband med Atlas Copcos traditionella Luciaseminarium som hölls i Atlas Copcos gruva den 7 december. Under seminariet befann sig Kjell-Åke på varmare breddgrader och priset togs därför emot av hans son Thomas Averstad. Thomas läste upp en hälsning från en mycket hedrad Kjell-Åke där han lovade att närvara vid nästa års seminarium för att redovisa hur pengarna har kommit till nytta för branschens utveckling.

Bergteknikpriset

Atlas Copco Sweden - Atlas Copco Bergteknikpris

Vid utdelningen representerades Kjell-Åke Averstad av sin son Thomas Averstad


Priset, som är på 100 000 kronor, utgörs av två delar, varav en är en donation på 80 000 kronor till ett eller flera utvecklingsprojekt inom bergteknik i Sverige vid högskola/universitet eller företagsoberoende institution där resultaten skall vara offentliga. Syftet är att stimulera svensk bergteknisk forskning för att befästa Sveriges världsledande roll inom bergbrytning. Mottagaren, som informeras före den officiella utnämningen, skall vid senare tillfälle kunna tala om hur han eller hon vill fördela donationen. Den andra delen av priset är ett resestipendium på 20 000 kronor som disponeras fritt av mottagaren. 
 
Kandidater till Atlas Copcos Bergteknikpris föreslås av den svenska gruv- och anläggningsbranschen och pristagaren utses av en kommitté bestående av VD för Atlas Copco Mining and Rock Excavation Technique Sweden och andra representanter från Atlas Copco i samarbete med ledande befattnings¬havare inom branschen.

För ytterligare information, kontakta:

Atlas Copco Mining and Rock Excavation Technique Sweden ansvarar för försäljning och service av Atlas Copcos gruv- bergbrytningsutrustningar i Sverige, Danmark och Grönland. Läs mer på vår hemsida www.atlascopco.se