Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Tidskrifter / BITZ / Han vill skapa fler gruvjobb

Han vill skapa fler gruvjobb

Om tolv år kan den svenska gruvbranschen ha utökats med tiotusentals jobb. Det hävdar Per Ahl, vd i branschorganisationen SveMin. Men då måste förstås vissa saker bli betydligt bättre.

Atlas Copco Sweden - Wants to create more mining jobs
– Det är otroligt roligt att få vara med och påverka den här utvecklingen – för jag ser ju att det finns en fantastisk potential här i landet, säger han entusiastiskt. – Potentialen bygger bland annat på vår mångåriga gruvtradition och den erfarenhet det har medfört. Men faktiskt även på att vi har haft hårda regleringar för gruvverksamheterna. – Inte minst inom miljöområdet har myndigheterna länge ställt stränga krav på de svenska gruvföretagen. Ibland har det kanske känts orättvist, med tanke på att det har gått lättare att etablera sig i en del andra länder. Men nu ökar kraven utomlands i snabb takt, till nivåer som våra svenska företag redan är vana att hantera. SveMin har nyligen presenterat sin rapport ”Gruvbranschen – en tillväxtmotor för Sverige” där de målar upp en vision för branschen år 2025. Där slår de bland annat fast att den svenska gruvbranschen skulle kunna trefaldigas fram till dess, jämfört med år 2010. Det skulle i sin tur innebära uppemot 50 000 nya arbetstillfällen i och kring branschen – vilket är en fördubbling mot 2010 års nivå.

– Visst är det imponerande siffror, men det är absolut inga glädjekalkyler, säger Per Ahl. Han understryker samtidigt vilken betydelse detta skulle ha för Sverige i stort, eftersom en stor del av dessa arbetstillfällen skulle ligga på landsbygden där det på många håll råder brist på jobb i dagens läge. Det är dock vissa satsningar som krävs för att visionen ska bli verklighet. En av utmaningarna är kompetensförsörjningen.– På det teoretiska området finns det goda utbildningsmöjligheter vid flera universitet och skolor, där universitetet i Luleå är störst. På operatörssidan finns nu planer på att starta utbildningar på flera platser. Det är också mycket viktigt att skapa attraktiva samhällen, så att en flytt sker dit jobben finns. En ökad verksamhet gör dessa samhällen mer livaktiga – och det blir alltså en god spiral av utvecklingen. Men även om han anser att det finns bra utbildningar är det ändå ytterst viktigt att avsätta mer resurser för forskning och utveckling inom området.– Det här är en alltmer högteknologisk industri, med ständigt ökande krav på spetskunskap och koncept för optimerad utvinning. Och här ser jag med glädje att det finns framåtriktade satsningar inom området. Ytterligare en utmaning för branschens tillväxt är bristande infrastruktur i form av till exempel väg och järnväg.

Men den kanske hårdaste nöten att knäcka just nu är hanteringen av miljötillstånd, anser Per Ahl.– Det är oacceptabelt stora variationer i handläggningstid och dessutom en påfallande låg förutsägbarhet. Det här hämmar investeringen i nya projekt, säger han upprört. Det är alltså frågor som dessa som ligger på Per Ahls bord om dagarna.– Det svåra, och intressanta, med jobbet är komplexiteten; att det är så många olika frågor som knyter an till varandra hela tiden. En av de stora utmaningarna för mig och mina kollegor är att göra rätt prioriteringar, så att vi arbetar med rätt saker.