Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Tidskrifter / BITZ / Nu ska simulatorträningens betydelse kartläggas

Nu ska simulatorträningens betydelse kartläggas

I många branscher har simulatorträning fått ett stort genomslag. Men inte i gruvbranschen. Nu ska Utbildningscentrum i Hedemora kartlägga exakt hur effektiv denna utbildningsform är för operatörerna och för arbetet i gruvorna.

Atlas Copco Sweden - Simulator
För drygt två år sedan vann Bengt Sundelin, vd för Zinkgruvan Mining, Atlas Copcos Bergteknikpris för sitt starka engagemang vad gäller arbetsmiljö och säkerhet. I prischecken ingår, som alltid, en summa på 80 000 kronor som ska doneras till ett valfritt utvecklingsprojekt i Sverige vid högskola eller universitet.
 
Tanken med själva priset är att stimulera svensk bergteknisk forskning för att befästa Sveriges världsledande roll inom bergbrytning.
 
– Nu har jag äntligen bestämt mig. Jag vill satsa mer på utbildning, som är en avgörande faktor för att vi ska kunna arbeta effektivare och säkrare i gruvorna i Sverige, säger Bengt Sundelin.
 
Donationen går till Utbildningscentrum i Hedemora med syftet att klarlägga simulatorträningens betydelse i det reella arbetet under jord. Projektet planeras också i samverkan med Högskolan Dalarna i förlängningen av deras förstudie ”Attraktiv gruva för alla”, som bland annat stöttas av innovationsmyndigheten Vinnova.
 
– Bergarbetarnas skicklighet har stor betydelse för vilka produktionsresultat som kan nås i ett gruvföretag. En borrare behöver känna bergets egenskaper, rikta in borriggen på ett optimalt sätt, och inte riskera alltför stor borravvikelse under arbetsmomentet. Här spelar utbildningen en viktig roll, säger han.
 
I gruvbranschen finns det en viss skepsis till just simulatorträning. Samtidigt som utbildningsformen är mer accepterad och etablerad i flera andra branscher.

– Här hoppas jag att vi tydligt kan fastställa vilken nytta den har inom gruvbranschen och om något behöver förbättras. Det finns uppenbara fördelar. Skulle det ske misstag blir konsekvenserna försumbara jämfört med att träna i ”riktig” miljö, säger han.
 
Bengt Sundelin har en historisk koppling till skolan. När han arbetade som platschef i Boliden Mineral Garpenberg var han och hans arbetskollegor med om att starta Bergarbetarutbildningarna redan 2007, som var eftergymnasiala påbyggnadsutbildningar. Så småningom fick Hedemora kommun såväl en gymnasieutbildning inom Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning Bergarbete och landets första Yrkeshögskola Bergarbetare hösten 2012.
 
Med tanke på att järnmalmspriserna sjunkit de senaste åren, har en rad nya gruvprojekt som Dannemora, järnmalmsgruvan i Pajala samt gruvorna som skulle öppnas i Dalarna påverkats negativt.
 
– Inom alla industrier går det upp och ned, men det kommer finnas ett fortsatt behov av välutbildade och kunniga medarbetare. Gruvbranschen är en framtidsbransch, säger han.
 
Slutresultatet av kartläggningen väntas vara klart i slutet av året.

Atlas Copco Sweden - Bengt Sundelin
Fakta
Bengt Sundelins donation


Bengt Sundelin vann Atlas Copcos Bergteknikpris 2013 för sitt engagemang för arbetsmiljö och säkerhet, och en del av prissumman ska gå till ett valfritt utvecklingsprojekt inom bergteknik i Sverige vid högskola/universitet eller företagsoberoende. Han har valt att donationen på 80 000 kronor går till Utbildningscentrum Gruvorten i Hedemora kommun för att kartlägga simulatorernas betydelse i gruvan. Syftet med Bergteknikpriset är att stimulera svensk bergteknisk forskning för att befästa Sveriges världsledande roll inom bergbrytning.
 
 
Fakta
Utbildningscentrum i Hedemora
 
Hedemora kommun har bland annat en gymnasieutbildning inom Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning Bergarbete och landets första Yrkeshögskola Bergarbetare hösten 2012. Totalt har i dagsläget drygt 100 bergarbetare utbildats med Hedemora kommun som huvudman. Sedan våren 2013 har även Gruvorten etablerats som ett Utbildningscentrum för gruvnäringen i hela Mellansverige. De senaste årens Yrkeshögskola Bergarbetare och gymnasieutbildning Bergarbetare har genom satsningen på Utbildningscentret haft möjlighet att använda tre simulatorer med gedigen träning av sammantaget fem olika moment i bergarbetet (Ort-/tunneldrivning, produktions-borrning, bultborrning, lastning och betongsprutning).