Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Tidskrifter / BITZ / Zinkgruvan - ett gruväventyr

Zinkgruvan - ett gruväventyr

Sedan hösten 2011 har anrika Zinkgruvan med över 150 år på nacken, en ny vd i form av Bengt Sundelin.

Atlas Copco Sweden - Zinkgruvan
Dessförinnan var han ansvarig för Garpenbergsgruvan. – Det här är en fantastisk utmaning. Zinkgruvan är en mindre gruva, men här finns en stor potential. Det känns hedrande att få möjligheten att utveckla verksamheten, säger han. Bengt Sundelin utvecklar sina tankar, och berättar att en hel del av potentialen ligger i den moderna maskinparken – som till stor del tillhandahålls av Atlas Copco i ett ganska ovanligt men intressant avtal. Sedan 2007 leasar Zinkgruvan ett växande antal borriggar av Atlas Copco, och behöver inte tänka på vare sig nyinvestering av utrustning eller service av riggarna. Atlas Copco har ett team på plats och ser till att sköta såväl förebyggande underhåll som akuta reparationer.

Jan Kläre är gruvchef på Zinkgruvan och var med när avtalet kom till. – När branschen tog fart behövde vi snabbt öka kapaciteten, och med det här avtalet fick vi både en modern maskinpark och hög driftsäkerhet. Det har fungerat mycket bra, speciellt sedan Atlas Copcos nya stora serviceverkstad i gruvan blev klar för tre år sedan, säger han.
 
När Bengt Sundelin berättar om den kommande utvecklingen så är det just effektiviserad produktion som ligger högst på hans agenda. Och då handlar det alltså inte om att byta ut maskiner, utan om att optimera användningen av dem. – Vi har en modern anläggning, men det känns inte som om alla processer är genomtänkta och optimala ännu. Där finns en del att göra för att effektivisera processen, säger Bengt Sundelin. Jan Kläre nickar till medhåll vid hans sida och nämner ökad automation under jord som ett intressant utvecklingsområde. – Jag skulle också vilja se en satsning på teknik för kommunikation mellan rigg och personal ovan jord, att kunna få data i realtid. Ytterligare ett område som känns viktigt är att ersätta diesel med andra drivmedel. Allt detta är sådant som ligger i linje med vår satsning på ökad effektivisering och bättre arbetsmiljö för våra medarbetare, säger Jan Kläre.