Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Produkt- och servicenyheter / Atlas Copco lanserar Elemex – en pålningslösning för känsliga områden

Atlas Copco lanserar Elemex – en pålningslösning för känsliga områden

2010-03-01

Borrning med hålinklädnad är en av de mest populära pålningsmetoderna för grundläggning i stadsmiljö. Dagens konsulter blir alltmer benägna att använda sänkborrhammare vid grundläggning. De är samtidigt mer och mer oroade för att använda tryckluft, som kan orsaka skador på omgivande strukturer pga. luftläckage och överdriven borrning. För att anta den här utmaningen har Atlas Copco tagit fram ett nytt system och har nu nöjet att presentera Elemex, systemet för foderrörsborrning med spolkontroll.

Luftflödet i Elemex

Tack vare den utskjutna ringkronan omdirigeras luften över kronans framsida, vilket ger en effektiv spolning utan att luften strömmar ut i den omgivande jorden.


Att använda sänkborrhammare vid grundläggning ger många fördelar: hög produktivitet, raka hål och möjligheten att borra djup hål, för att bara nämna några av dessa. När man arbetar i närheten av befintlig grund innebär metoden dock en allvarlig utmaning – att kontrollera borttagningen av borrkaxet ur hålet med tryckluft. Tryckluftsflödet måste vara tillräckligt starkt för att kunna transportera kaxet upp till ytan men får inte strömma ut i den omgivande jorden eller ta bort för mycket jord. Det här problemet är mest påtagligt vid känsliga jordförhållanden. I lera kan tryckluften strömma ut i omgivande byggnadsgrunder och försvaga adhesionen mellan jorden och lastbärande element. Detta medför en risk för plötsliga sättningar. I sand kan överdriven spolning göra marken lös, vilket minskar kapaciteten hos befintliga friktionspålar, vilket i sin tur kan orsaka knäckning av pålar och sättningar.
Att kontrollera den utströmmande luften ställer höga krav på borriggoperatörerna och själva borrsystemet. I konventionella system trycks luften rakt in i marken, en metod som härstammar från bergborrningstillämpningar där bergytan behöver så mycket luft som möjligt för att rengöras effektivt. Vid jordborrningsförhållanden bör emellertid spolningen bara vara precis så intensiv att borrkaxet förs ut ur hålet, inte mer.

Elemex-systemet

En operatör i färd med att fästa Elemex-pilotkronan vid borrsträngenDet nya tillförlitliga Elemex-systemetminimerar luftutflödet till den omgivande jorden, eftersom tryckluften aldrig riktas direkt mot jorden. Det unika konceptet bakom Elemex-konstruktionen bygger på omdirigering av luftflödet. När luften når borrkronans framsida blåses den mot den utskjutna ringkronans väggar som omdirigerar den över kronans framsida. På så sätt minskar lufttrycket exakt så mycket att man får en effektiv spolning av kronans framsida utan att luften strömmar ut i den omgivande jorden. Genom att använda Elemex-systemet får du inte endast sinnesro av att veta att omgivande strukturer förblir intakta och att personer som uppehåller sig kring arbetsplatsen är säkra, du får även alla fördelar med sänkborrning, vilket ger en maximal produktivitet. Med Elemex behöver operatören inte heller någon specialutbildning för att kontrollera luftspolningens intensitet, det sköter Elemex åt dig. Under det omfattande provningsprogrammet mätte konsulterna på fältet variationen i grundvattennivån, och med Elemex förekom inte någon sådan. Inte heller registrerades några sättningar i de omgivande byggnaderna.

Om du vill ha mer information kontaktar du:
 • Steve Greer, Vice President Geotechnical Engineering Business
  Atlas Copco Geotechnical Drilling and Exploration
  Telefon: + 46 708 56 96 14                                                                    
  E-post: steve.greer@se.atlascopco.com
 • Mathias Lewén, Vice President Communications
  Atlas Copco Geotechnical Drilling and Exploration
  Telefon: +46 702 40 80 06                                                                     
  E-post: mathias.lewen@se.atlascopco.com

Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet. Produkterna och tjänsterna omfattar allt från trycklufts- och gasutrustning, generatorer, anläggnings- och gruvteknikutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterade tjänster för eftermarknad och uthyrning. I nära samarbete med kunder och affärspartner, och med över 136 års erfarenhet i ryggen, skapar Atlas Copco innovationer som ger överlägsen produktivitet. Gruppen har sitt huvudkontor i Stockholm och finns över hela världen i mer än 160 länder. Under 2008 hade Atlas Copco 34 000 anställda och intäkter på SEK 74 miljarder (EUR 7,7 miljarder). Mer information hittar du på http://www.atlascopco.com/.
 
Atlas Copco Geotechnical Drilling and Exploration är en division inom Atlas Copcos affärsområde Anläggnings- och gruvteknik. Divisionen utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning för undersökningsborrning och markförstärkning. Divisionens huvudkontor ligger i Märsta i Sverige och dess produktionsenheter är samlade i specialiserade kompetenscenter i Nordamerika, Europa, Afrika och Asien.