Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Produkt- och servicenyheter / Nya skopkrossar från Atlas Copco

Nya skopkrossar från Atlas Copco

2012-04-04

Atlas Copco lanserar ett sortiment av fyra riggmonterade skopkrossar för effektiv och ekonomisk återvinning av alla sorters spillmaterial på platsen. Spill av asfalt, sten och betong liksom gruv- och stenbrottsmaterial kan krossas och direkt återanvändas på platsen eller säljas till tredje part.

Riggmonterade skopkrossar är ett svar på EU-direktivet om avfallshantering, där det krävs en återvinningskvot på 70 % för anläggnings- och demoleringsavfall före år 2020. Atlas Copcos skopkrossar minskar den mekaniska utrustningen på anläggningen, samt kostnaderna för transport och avfallshantering. De kan användas vid alla arbeten i tätortsområden, framför allt när det är ont om utrymme.

Hydrauliska skopkrossar från Atlas Copco har en vid skopa med stor kapacitet. Utloppsstorleken kan enkelt justeras från 20 till 120 mm (BC 1500: 20-100 mm).

Sortimentet följer strategin för lägre ägarkostnad som är gemensam för alla hydraultillbehör från Atlas Copco. Skopkrossar har låga krav på underhåll: ett smörjningsintervall på 30 timmar och endast två smörjpunkter är standardunderhållet. 

Alla viktiga delar har lång livslängd under extrema påfrestningar. Skopans käftar, som utsätts för den största påfrestningen, följer ett koncept med smarta slitdelar. De kan inverteras, de övre och nedre käftarna kan bytas ut och enkla käftar kan roteras 180 grader så att alltid den bakre delen används.

Sortimentet av skopkrossar består av fyra typer med arbetsvikter på 1 500-4 900 kg, vilka kan användas för alla grävmaskiner på över 12 ton.

Om du vill ha mer information kontaktar du:

Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande kompressorer, expandrar och luftbehandlingssystem, gruv- och anläggningsutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, är baserat i Stockholm och har en global närvaro i fler än 170 länder. 2010 hade Atlas Copco cirka 33 000 anställda och intäkter på SEK 70 miljarder (EUR 7,3 miljarder). Läs mer på http://www.atlascopco.com/

Atlas Copco Construction Tools är en division inom Atlas Copcos affärsområde Bygg- och anläggningsteknik. Divisionen utvecklar, tillverkar och marknadsför hydraul-, trycklufts- och bensindriven utrustning för demolerings-, återvinnings-, kompakterings-, bergborrnings- och betongtillämpningar. Produkterna marknadsförs och säljs under olika märken via en världsomfattande försäljnings- och serviceorganisation. Divisionen har sitt huvudkontor i Stockholm och produktionsenheter i Europa, Afrika och Asien.