Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Produkt- och servicenyheter / Atlas Copco lanserar mobil utrustning för att borra ”öppningshål” i gruvor

Atlas Copco lanserar mobil utrustning för att borra ”öppningshål” i gruvor

2013-12-04

Atlas Copco är i färd med att lansera en ny mobil rigg för borrning av så kallade öppningshål i gruvor. Den nya riggen, som kallas Easer, klarar att utföra både lådhålsborrning och nedåtgående upprymning med en håldiameter på 750 mm, samt konventionell stigortsborrning med en håldiameter på upp till 1 200 mm.

Easer L

Easer: en ny mobil rigg från Atlas Copco, särskilt konstruerad för att borra öppningshål i gruvor.


Sedan den infördes på mitten av 60-talet har stigortstekniken ansetts vara det säkraste och mest produktiva sättet att driva stigorter i de flesta gruvtillämpningar. Vid blockrasbrytning, och i de flesta typerna av rasbrytning, tjänar ett stort antal korta stigorter som öppningar, vilka berget kan expandera till vid sprängning.

Traditionella maskiner för stigortsborrning kräver vanligtvis en betongplattform och fästbultar för att hålla maskinen stabil under drift. För sådana korta stigorter är den faktiska borrtiden ofta mindre än 50 % av den totala borrtiden.

Den ökade efterfrågan på en mycket rörlig och mångsidig borrigg särskilt konstruerad för att skapa sådana öppningshål på ett säkert och effektivt sätt har lett till utvecklingen av Easer. Riggen kan producera öppningshål med en maximal diameter på 750 mm och ett håldjup på upp till 60 m. Den använder standardborrstänger på 200 mm (8 tum) med en pilotborrkrona på 228 mm (9 tum).

All den driftutrustning som behövs finns i bäraren, förutom stängerna, och installationen kräver ingen förberedelse av arbetsplatsen.

”Vår målsättning när vi tog fram Easer har varit att göra arbetet snabbare”, säger Johnny Lyly, produktchef på Atlas Copco. ”Tidsramen för att borra ett öppningshål på 40 meter, från installation till nedmontering, är mindre än 30 timmar, och själva installationen och nedmonteringen tar mindre än en timme.”

Easer ger samma borrningsmetoder som traditionella riggar för stigortsborrning: lådhålsborrning, nedåtriktad upprymning och konventionell stigortsborrning. För att växla från lådhålsborrning till nedåtgående upprymning, vrids växellådan 180 grader – en enkel åtgärd som kan utföras i en underjordsverkstad. I stigortsborrningsläge kan Easer borra upp till 1 200 mm.

Namnet Easer kommer från uttrycket ”ease off”, som innebär att avlägsna eller släppa ut trycket, vilket refererar till det spränghål som berget expanderar till vid sprängning.

Lanseringen av Easer är planerad under 2014.

Titta på informationsfilmen

Om du vill ha mer information kontaktar du:

Atlas Copco Underground Rock Excavation är en division inom Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik. Divisionen utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett sortiment av tunneldrivnings- och gruvbrytningsutrustning för olika underjordstillämpningar på den globala marknaden. Divisionens tydliga fokus på innovativ produktutveckling och eftermarknadsstöd ger ökad kundnytta. Divisionens huvudkontor och största produktionsenhet ligger i Örebro.