Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Produkt- och servicenyheter / TÜV-testad: Atlas Copcos duplexvält LP6500 ger högsta möjliga förarkomfort

TÜV-testad: Atlas Copcos duplexvält LP6500 ger högsta möjliga förarkomfort

2013-12-11

Den höga förarkomfort som duplexvälten LP6500 ger är ett direkt resultat av Atlas Copcos kontinuerliga fokus på ergonomisk design. Vid ett test* som nyligen genomfördes av TÜV Nord, en oberoende organisation för teknisk inspektion, jämfördes LP6500 med två liknande duplexvältmodeller från andra tillverkare. Testet bekräftade att LP6500 ger mindre vibrationer i handtaget och lägre maskinbuller än andra testade maskiner.

Testresultaten är entydiga

Vid vibrationstestet uppvisade LP6500 en vibrationsnivå i händer och armar på endast 4,14 m/s2 i det övre handtaget, medan den uppmätta vibrationen i styrhandtaget på en konkurrerande vält uppmättes till 7,01 m/s2. Därmed är vibrationerna i händer och armar med LP6500 så mycket som 2,87 m/s2 lägre, vilket innebär väsentligt mindre påfrestning på föraren under en arbetsdag. Vid bulleremissionstestet uppvisade LP6500 en ljudtrycksnivå på endast 89 dB(A), vilket är 3 dB(A) mindre än på den ena av de konkurrerande maskinerna, och 6 dB(A) lägre än på den andra.

Effektiv på nästan alla ytor

Modellen LP6500 ger hög packningskapacitet på tunna lager av granulära material, t.ex. sand och grus. Vid packning av silt beror effekten i stor utsträckning på vatteninnehållet och LP6500 är mest effektiv på tunna lager. På asfalt är slutresultaten utmärkta och LP6500 är mycket lämplig för mindre arbeten inom områden som konstruktion eller reparation av vägar, smala vägar, lekplatser eller parkeringsplatser.

*Atlas Copco Construction Tools AB i Kalmar tog initiativ till och utförde det komparativa testet under överinseende av TÜV Nord. Alla steg i processen, från förberedelser till test och mätningar, utfördes i enlighet med krav ställda av TÜV Nord. Det finns mer information i testrapporterna från TÜV Nord med bilagor. Du kan hämta TÜV-testresultaten efter begäran ställd till construction.tools@atlascopco.com

Om du vill ha mer information kontaktar du:

Atlas Copco är en världsledande industrikoncern inom kompressorer, expandrar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och är verksamt i fler än 170 länder globalt. 2012 hade Atlas Copco cirka 39 800 anställda och intäkter på SEK 90,5 miljarder (EUR 10,5 miljarder).

Atlas Copco Construction Tools är en division inom Atlas Copcos affärsområde Bygg- och anläggningsteknik. Divisionen utvecklar, tillverkar och marknadsför hydraulisk, tryckluftsstyrd och bensindriven utrustning för rivnings-, återvinnings-, kompakterings-, bergborrnings- och betongtillämpningar. Produkterna marknadsförs och säljs under olika märken i en global försäljnings- och serviceorganisation. Divisionen har sitt huvudkontor i Essen, Tyskland, samt produktionsenheter i Europa, Afrika och Asien.