Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Produkt- och servicenyheter / Nya innovationer från Atlas Copco gör lastningsalternativ till ett enkelt val

Nya innovationer från Atlas Copco gör lastningsalternativ till ett enkelt val

2015-05-19

Atlas Copco har utvecklat ett innovativt digitalt verktyg som gör arbetsuppgiften att välja rätt lastningslösning för tunnlar och gruvor enklare än någonsin. Verktyget, som kallas Loading Optimizer, hittar lösningar som matchar villkoren på arbetsplatsen.

Loading Optimizer

Loading Optimizer, utvecklad av Atlas Copco finns också i en enklare version på loadingoptimizer.com


Utlastning är ofta en försöksprocess där olika lösningar prövas och testas på arbetsplatsen tills man hittar den mest lämpliga. Det kan vara en kostsam och tidskrävande process – men behöver inte vara det längre.

Ett nytt digitalt verktyg från Atlas Copco gör att man kan använda olika metoder och olika typer av utrustning för utvärdering i förhållande till viktiga parametrar på arbetsplatsen och sedan identifiera det mest gynnsamma alternativet.

Verktyget Loading Optimizer kan hantera ett stort antal variabler som kan ändras och finjusteras flera gånger, förklarar Johannes Hansson, Global Projects Manager på Atlas Copco.

”Det innebär att viktiga faktorer som metoder, utrustningsspecifikation, typ av ventilationssystem och andra faktorer kan kombineras och utvärderas på flera olika sätt”, säger han. ”Det är en stor fördel eftersom det gör att du kan tydligt se konsekvenserna av dessa variationer på effektivitet, produktivitet och kostnader.”

I detta sammanhang är en av de viktigaste parametrarna ventilationsarrangemanget. Måtten på en tunnel eller en ort, det utrymme som krävs i taket för kanaler och det område som är kvar för utrustning är ingen enkel ekvation.

”Loading Optimizer tar hand om allt genom att synkronisera data med vårt Serpent-ventilationssystem för att få precis rätt balans”, säger Hansson. ”Verktyget simulerar alternativa lösningar på skärmen och visar hur dessa kommer att påverka effektiviteten och produktiviteten.”

Ett typiskt fall innefattar placering av lastplattformar. Genom att minska antalet plattformar ökar avståndet mellan varje plattform, vilket innebär att mindre sten måste grävas ut. Men programmet visar hur lastningskapaciteten kan behållas genom att man ändrar lastningsmetoden, till exempel från frontmatning till sidotippning eller kontinuerlig lastning.

Hansson sammanfattar: ”Det handlar om att göra det så enkelt som möjligt att hitta rätt uppsättning som ger hög lastningskapacitet och kostnadseffektivitet.”

Andra fördelar med Loading Optimizer är möjligheten att utvärdera valda metod-/utrustningsalternativ och skapa kompletta översikter över kostnader såväl som anpassade kalkylblad för den valda lösningen.

Den fulla versionen av Loading Optimizer erbjuds för närvarande endast i samband med samråd med Atlas Copcos specialister, men i början av maj 2015 kommer planerare att kunna få preliminära förslag på lastningslösningar på webben på loadingoptimizer

Om du vill ha mer information kontaktar du:


Atlas Copco Underground Rock Excavation är en division inom Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik. Divisionen utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett sortiment av tunneldrivnings- och gruvbrytningsutrustning för olika underjordstillämpningar på den globala marknaden. Divisionens tydliga fokus på innovativ produktutveckling och eftermarknadsstöd ger ökad kundnytta. Divisionens huvudkontor och största produktionsenhet ligger i Örebro.