Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Produkt- och servicenyheter / Nytt EU-direktiv utökar leveranskvoten av Stage IIIA Flex-motorer från Atlas Copco

Nytt EU-direktiv utökar leveranskvoten av Stage IIIA Flex-motorer från Atlas Copco

2012-02-09

Atlas Copco Construction Technique Scandinavia ligger i miljöteknologins framkant och kan redan idag möta de kommande utsläppskraven för Stage IIIB-motorer. Det sker nu en successiv övergång av den nya motortekniken från Stage IIIA till Stage IIIB.

Det nya direktivet 2011/88/EC från 23 november 2011gäller tillverkning och leverans av Stage IIIA-motorer och medför att maskiner med Stage IIIA- motorer byggda före den 31 december 2010, under en övergångsperiod, får levereras i obegränsat antal under hela 2012 så länge lagret räcker.
 
Det får dock störst betydelse för tillgång och försäljning av Stage IIIA Flex-motorer, byggda efter den 1 januari 2011, där kvoten utökats från 20 % till 37,5% baserat på de 5 senaste årens produktion av högtryckskompressorer. Både lager- och flexmaskinerna skall vara tydligt märkta med tillverkningsdatum.

Kunder kan fortfarande köpa Stage IIIA-motorer avsedda för generatorer och kompressorer men har möjligheten att investera i miljövänlig teknik redan idag.

Det nya EU-direktivet är en win-win situation både för oss och våra kunder, då vi tillsammans kan bidra till en förbättrad miljö vid utomhusarbeten” säger Jon-Andreas Ellefsen, på Atlas Copco Construction Technique Scandinavia och tillägger, “De kunder som vill gå vidare och investera i Stage IIIB-motorer kan självklart göra detta redan idag”.

Den nya lagstiftningen innebär en drastisk reduktion av tillåtna partiklar i sot och avgaser från kompressorerna. För kväveoxider som är den främsta bidragande orsaken till bildande av rök, kommer acceptansnivån att sänkas till hälften, jämfört med nuvarande lagstiftning.

För ytterligare information, kontakta:

Atlas Copco Construction Technique Scandinavia ansvarar för försäljning och service av Atlas Copcos entreprenadverktyg, portabla kompressorer, pumpar, generatorer, ljustorn samt asfalterings- och kompakteringsutrustning i Skandinavien. Läs mer på vår hemsida www.atlascopco.se