Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Produkt- och servicenyheter / Atlas Copco certifierar all teknik för oljefria kompressorer under den nya standarden ISO 8573-1 2010

Atlas Copco certifierar all teknik för oljefria kompressorer under den nya standarden ISO 8573-1 2010

2011-04-11

Antwerpen, 11 april 2011: Atlas Copco har meddelat att alla företagets oljefria kompressorer nu är certifierade som CLASS 0 vad gäller oljeinnehåll enligt den senaste utgåvan av standarden ISO 8573-1. Atlas Copco är den första kompressortillverkaren som får certifikatet som bevisar att all teknik för oljefri luft har certifierats som "CLASS 0" avseende oljeinnehåll enligt de senaste internationella standarderna.

Certifierade enligt den senaste standarden

AtlasCopcoCLASSOseal
All Atlas Copcos oljefria teknik har certifierats under den nya standarden. Det omfattar centrifugal-, tand-, scroll-, kolv-, vatteninsprutad skruv-, oljefri skruv- samt fyrstegskombinerade kolv- och skruvmaskiner, såväl som de mobila uthyrningskompressorerna i P-serien. De här kompressorerna ger 100 % oljefri tryckluft för textil-, livsmedel och dryck-, gruv-, offshore- och elektronikindustrin (inklusive halvledartillverkning och rena rum), såväl som för läkemedels-, kemikalie- och kosmetikatillverkare, bilindustrianläggningar för sprutlackering, kommuner för vattenbehandling och sjukhus för kritiska medicinska tillämpningar.
 
Den första utgåvan av standarden ISO 8573-1 utgjorde ett första steg, år 1991, för att uttrycka vikten av luftkvalitet och för att klassificera lufttillförsel med hänsyn tagen till tre föroreningar: olja, vatten och damm. Utvecklingen av standarden under årens lopp har återspeglat de ständigt ökande behoven av luftkvalitet för processer och känsliga slutprodukter som livsmedel och läkemedel. Den andra utgåvan av standarden som kom 2001 omfattade klassificeringen CLASS 0 avseende oljeinnehåll. Atlas Copco var den första tillverkaren som, år 2006, fick CLASS 0-certifieringen från Technische Überwachungs-Verein vilka inte hittade någon som helst olja i tryckluften från Z-seriens oljefria skruvkompressorer. Annan oljefri teknik från Atlas Copco (centrifugal-, tand-, scroll-, kolv- och vatteninsprutade skruvkompressorer) följde efter år 2007 och bekräftade företagets ledarskap över tryckintervallen från 300 mBar till 40 bar. ISO 8573-1 utg. 2 (2001) reviderades år 2010 för att återspegla ändrat damminnehåll och gav upphov till den nya standarden, ISO-8573-1 utg. 3 (2010).

ZR 425

Den första luftkompressorn som har TÜV-certifierats som "oljefri" (ISO 8573-1 KLASS 0).”Certifiering enligt den senaste utgåvan 2010 av den här standarden vittnar om vårt engagemang i oljefri teknik och säkerhet för processer, människor och miljön”, säger Chris Lybaert, vd för Atlas Copcos Oil-free Air Division.
 
Certifikat avseende oljeinnehåll hos de befintliga kompressormodellerna från Atlas Copco har utfärdats av det välkända, oberoende Technische Überwachungs-Verein (German Technical Monitoring Association, eller "TÜV"), baserat på de mest strikta tillgängliga metoderna för mätningar och tester. De bekräftar att inga spår av olja kunde upptäckas.
 
En kund till Atlas Copco är L'Oreal-fabriken i Suzhou, China. Där används tryckluft för pneumatiska enheter och torkprocessen efter sterilisering. Luftkvalitet är av yttersta vikt vid tillverkning av högkvalitativa makeup-produkter. Minsta spår av olja kan leda till förändrade eller förorenade produktpartier och hälsofaror för konsumenter. Av det här skälet valde L'Oreal Z-seriens CLASS 0-kompressorer vid produktionsstarten år 1999.
 
Enligt Mr. Huang, ETNSE Manager för L'Oreal Suzhou: ”Vi valde Atlas Copco eftersom CLASS 0 Z-sortimentet uppfyllde våra höga tillverkningsstandarder och bidrog till våra ISO 14001- och OHSAS18000-certifieringar. En extra fördel är att vi har kunnat minska energiförbrukningen i kompressorrummet med 20 %.” År 2008 fick anläggningen utmärkelsen EFE (Environment Friendly Enterprise) som är den högsta utmärkelsen inom miljöskydd från Jiangsu-provinsen.
 

Branschledarskap inom oljefri teknik

Atlas Copco har förutsättningar att uppfylla de allra högsta kundspecifikationerna inom tryckluftskvalitet. Den här omcertifieringen belyser Atlas Copcos fortlöpande engagemang i att skydda kundens produktion tack vare 100 % certifierad oljefri luft. 

Om du vill ha mer information kontaktar du:

Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande kompressorer, gruv- och anläggningsutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Koncernen levererar hållbara lösningar för ökad kundproduktivitet med innovativa produkter och tjänster. Företaget grundades 1873, är baserat i Stockholm och har en global närvaro i fler än 170 länder. 2010 hade Atlas Copco cirka 33 000 anställda och intäkter på SEK 70 miljarder (EUR 7,3 miljarder). Läs mer på http://www.atlascopco.com/ .
 
Oil-free Air är en division inom Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. Divisionen utvecklar, tillverkar och marknadsför oljefria luftkompressorer för alla typer av industrier över hela världen där luftkvaliteten är av stor vikt, samt oljeinsprutade kompressorer för mindre kritiska tillämpningar. Fokus ligger på luftoptimeringssystem och kvalitetsluftslösningar för att förbättra kundernas produktivitet ytterligare. Divisionens huvudkontor ligger i Shanghai och de största produktionsenheterna ligger i Belgien, Kina, Indien och Brasilien.
 
FOTNOT FÖR REDAKTÖRER:
Meddelande till redaktörer: Mer information, högupplöst digitalt material och själva certifikaten finns på webbplatsen www.classzero.com