RD20 - Atlas Copco Sverige

Produktsökning

Beställ information [-]

RD20

1-1 av 1

  • RD20

    Borrning efter olja, naturgas och metangas från kollager

    Atlas Copco Drilling Solutions fokuserar på att förbättra lönsamheten. Kontinuerlig innovation, tillsammans med beprövad teknik hjälper till att förbättra prestandan vid borrning och andra arbeten, minska det manuella arbetet och förbättra säkerheten. RD20 är ett oberoende kraftfullt och mobilt...

1-1 av 1