Wireline impregnerade kärnborrkronor för dubbelt linkärnrör - Atlas Copco Sverige

Produkter / Produkter / Borrverktyg / Kärnborrningsverktyg / Kärnborrkronor / Wireline impregnerade kärnborrkronor för dubbelt linkärnrör

Produktsökning

Beställ information [-]

Wireline impregnerade kärnborrkronor för dubbelt linkärnrör

1-18 av 18

 • Craelius AO impregnerade kärnborrkronor för dubbelkärnrör (3)

  The combination of diamonds and matrix determine the performance of an impregnated bit. The simultaneous erosion of the matrix and the diamonds make the bit self sharpening. The ideal combination of optimal peneration rate and wear resistance matched to achieve the ultimate in drilling economy. In most geological formations, impregnated bits are more economical to use than surface set bits and they provide additional benefits. Wireline double tube bits are the most common design of bits used in exploration today. This drilling system allows the core to be retrieved with a wireline without having to pull rods.

 • Craelius Bo impregnerade kärnborrkronor för dubbelkärnrör (15)

  Kombinationen av diamanter och matris avgör prestanda för en impregnerad borrkrona. Den samtidiga bortnötningen av matrisen och diamanten gör att kronan håller sig skarp. Den idealiska kombinationen av optimal penetrationsförmåga och nötningsbeständighet för att uppnå den ultimata borrningsekonomin. I de flesta geologiska formationer är det lönsammare att använda impregnerade borrkronor än ytsatta och de ger ytterligare fördelar. Impregnerade borrkronor för dubbelt linkärnrör är de vanligast förekommande vid prospekteringsborrning idag. Borrsystemet innebär att kärnprovet kan dras tillbaka med vajer utan att borrören behöver dras upp.

 • Craelius HO impregnerade kärnborrkronor för dubbelkärnrör (12)

  Kombinationen av diamanter och matris avgör prestanda för en impregnerad borrkrona. Den samtidiga bortnötningen av matrisen och diamanten gör att kronan håller sig skarp. Den idealiska kombinationen av optimal penetrationsförmåga och nötningsbeständighet för att uppnå den ultimata borrningsekonomin. I de flesta geologiska formationer är det lönsammare att använda impregnerade borrkronor än ytsatta och de ger ytterligare fördelar. Impregnerade borrkronor för dubbelt linkärnrör är de vanligast förekommande vid prospekteringsborrning idag. Borrsystemet innebär att kärnprovet kan dras tillbaka med vajer utan att borrören behöver dras upp.

 • Craelius NO impregnerade kärnborrkronor för dubbelkärnrör (13)

  Kombinationen av diamanter och matris avgör prestanda för en impregnerad borrkrona. Den samtidiga bortnötningen av matrisen och diamanten gör att kronan håller sig skarp. Den idealiska kombinationen av optimal penetrationsförmåga och nötningsbeständighet för att uppnå den ultimata borrningsekonomin. I de flesta geologiska formationer är det lönsammare att använda impregnerade borrkronor än ytsatta och de ger ytterligare fördelar. Impregnerade borrkronor för dubbelt linkärnrör är de vanligast förekommande vid prospekteringsborrning idag. Borrsystemet innebär att kärnprovet kan dras tillbaka med vajer utan att borrören behöver dras upp.

 • Craelius PG/PO impregnerade kärnborrkronor för dubbelkärnrör (5)

  Kombinationen av diamanter och matris avgör prestanda för en impregnerad borrkrona. Den samtidiga bortnötningen av matrisen och diamanten gör att kronan håller sig skarp. Den idealiska kombinationen av optimal penetrationsförmåga och nötningsbeständighet för att uppnå den ultimata borrningsekonomin. I de flesta geologiska formationer är det lönsammare att använda impregnerade borrkronor än ytsatta och de ger ytterligare fördelar. Impregnerade borrkronor för dubbelt linkärnrör är de vanligast förekommande vid prospekteringsborrning idag. Borrsystemet innebär att kärnprovet kan dras tillbaka med vajer utan att borrören behöver dras upp.

 • Excore AO impregnerade kärnborrkronor för dubbelkärnrör (6)

  Wireline double tube bits are the most common design of bits used in exploration today. This drilling system allows the core to be retrieved with a wireline without having to pull rods. With extensive experience of what is really required in the field, and unique expertise in metallurgy, we have brought an international team of drillers, engineers and metallurgists together to produce our best bit yet. The Excore series of diamond drill bits is the absolute top range of what is available today. The operating range of each diamond bit has been substantially increased providing exceptional productivity with oustanding bit life.

 • Excore BO impregnerade kärnborrkronor för dubbelkärnrör (23)

  Impregnerade wireline-diamantborrkronor för dubbelkärnrör är de vanligast förekommande vid prospekteringsborrning idag. Borrsystemet gör att kärnprovet kan dras tillbaka med vajer utan att borrören behöver dras. Med hjälp av vår omfattande erfarenhet om vad marknaden kräver och unika expertis inom metallurgin har vi samlat ett internationellt team med borrare, ingenjörer och metallurger för att utveckla den bästa borrkrona vi gjort hittills. Excore-serien med diamantborrkronor är idag det absolut bästa som finns att få. Varje diamantkronas användningsområde har breddats betydligt för att ge exceptionell produktivitet med enastående livslängd.

 • Excore HO impregnerade kärnborrkronor för dubbelkärnrör (30)

  Impregnerade wireline-diamantborrkronor för dubbelkärnrör är de vanligast förekommande vid prospekteringsborrning idag. Borrsystemet gör att kärnprovet kan dras tillbaka med vajer utan att borrören behöver dras. Med hjälp av vår omfattande erfarenhet om vad marknaden kräver och unika expertis inom metallurgin har vi samlat ett internationellt team med borrare, ingenjörer och metallurger för att utveckla den bästa borrkrona vi gjort hittills. Excore-serien med diamantborrkronor är idag det absolut bästa som finns att få. Varje diamantkronas användningsområde har breddats betydligt för att ge exceptionell produktivitet med enastående livslängd.

 • Excore NO impregnerade kärnborrkronor för dubbelkärnrör (41)

  Impregnerade wireline-diamantborrkronor för dubbelkärnrör är de vanligast förekommande vid prospekteringsborrning idag. Borrsystemet gör att kärnprovet kan dras tillbaka med vajer utan att borrören behöver dras. Med hjälp av vår omfattande erfarenhet om vad marknaden kräver och unika expertis inom metallurgin har vi samlat ett internationellt team med borrare, ingenjörer och metallurger för att utveckla den bästa borrkrona vi gjort hittills. Excore-serien med diamantborrkronor är idag det absolut bästa som finns att få. Varje diamantkronas användningsområde har breddats betydligt för att ge exceptionell produktivitet med enastående livslängd.

 • Excore PO impregnerade kärnborrkronor för dubbelkärnrör (12)

  Impregnerade wireline-diamantborrkronor för dubbelkärnrör är de vanligast förekommande vid prospekteringsborrning idag. Borrsystemet gör att kärnprovet kan dras tillbaka med vajer utan att borrören behöver dras. Med hjälp av vår omfattande erfarenhet om vad marknaden kräver och unika expertis inom metallurgin har vi samlat ett internationellt team med borrare, ingenjörer och metallurger för att utveckla den bästa borrkrona vi gjort hittills. Excore-serien med diamantborrkronor är idag det absolut bästa som finns att få. Varje diamantkronas användningsområde har breddats betydligt för att ge exceptionell produktivitet med enastående livslängd.

 • Hobic AO impregnerade kärnborrkronor för dubbelt linkärnrör (4)

  Hobic är ett respekterat märke inom diamantverktyg och fortfarande det självklara valet för många borrare.

 • Hobic BQ impregnerade kärnborrkronor för dubbelt linkärnrör (72)

  Hobic är ett respekterat märke inom diamantverktyg och fortfarande det självklara valet för många borrare.

 • Hobic HO impregnerade kärnborrkronor för dubbelt linkärnrör (6)

  Hobic är ett välrenommerat namn inom diamantverktyg och är fortfarande den borrkrona som många borrare helst väljer.

 • Hobic HO impregnerade kärnborrkronor för dubbelt linkärnrör (77)

  Hobic är ett respekterat märke inom diamantverktyg och fortfarande det självklara valet för många borrare.

 • Hobic HO sandimpregnerade kärnborrkronor för dubbelt linkärnrör (3)

  Hobic är ett välrenommerat namn inom diamantverktyg och är fortfarande den borrkrona som många borrare helst väljer.

 • Hobic NO kärnborrkronor för dubbelt linkärnrör (6)

  Hobic är ett välrenommerat namn inom diamantverktyg och är fortfarande den borrkrona som många borrare helst väljer.

 • Hobic NO impregnerade kärnborrkronor för dubbelt linkärnrör (78)

  Hobic är ett respekterat märke inom diamantverktyg och fortfarande det självklara valet för många borrare.

 • Hobic PO impregnerade kärnborrkronor för dubbelt linkärnrör (13)

  Hobic är ett respekterat märke inom diamantverktyg och fortfarande det självklara valet för många borrare.

1-18 av 18