Kärnborrkronor av hårdmetall - Atlas Copco Sverige

Produktsökning

Beställ information [-]

Kärnborrkronor av hårdmetall

1-12 av 12

 • Terracore B tungsten carbide core bits (18)

  Terracore tungsten carbide bits are designed especially for overburden drilling and soft soil sampling coal, lime stone and clay. The bits are extremely cost-effective in the correct application. The tungsten carbide bits can be used for clean-out operations, such as for the removal of steel fragments from a hole. Corborit bits have considerably more cutting edges than standard TC bits, and are recommended in medium to medium-hard sedimentary formations. Corborit bits cause less vibration, offering better core recovery than standard TC bits.

 • Terracore T2 kärnborrkronor i volframkarbid (12)

  Terracore borrkronor i volframkarbid är specialutvecklade för jordborrning och borrprovtagning i kol, kalksten och lera. Kronorna är extremt kostnadseffektiva i avsedda arbetsområden. Borrkronorna i volframkarbid kan användas för rensning, såsom borttagning av stålfragment ur ett hål. Corborit-kronor har långt fler skäreggar än standard-TC-kronor och rekommenderas i medelhårda till hårda sedimentformationer. Corborit-kronor ger mindre vibrationer och bättre kärnutvinning än standard-TC-kronor.

 • Terracore T6 kärnborrkronor i hårdmetall (12)

  Terracore borrkronor i hårdmetall är specialutvecklade för jordborrning och borrprovtagning i kol, kalksten och lera. Kronorna är extremt kostnadseffektiva i avsedda arbetsområden. Borrkronorna i hårdmetall kan användas för rensning, såsom borttagning av stålfragment ur ett hål. Corborit-kronor har långt fler skäreggar än standard hårdmetallkronor och rekommenderas i medelhårda till hårda sedimentformationer. Corborit-kronor ger mindre vibrationer och bättre kärnutvinning än standard hårdmetallkronor.

 • Terracore T6S kärnborrkronor i hårdmetall (6)

  Terracore borrkronor i hårdmetall är specialutvecklade för jordborrning och borrprovtagning i kol, kalksten och lera. Kronorna är extremt kostnadseffektiva i avsedda arbetsområden. Borrkronorna i hårdmetall kan användas för rensning, såsom borttagning av stålfragment ur ett hål. Corborit-kronor har långt fler skäreggar än standard hårdmetallkronor och rekommenderas i medelhårda till hårda sedimentformationer. Corborit-kronor ger mindre vibrationer och bättre kärnutvinning än standard hårdmetallkronor.

 • Terracore HO/HV tungsten carbide core bits (2)

  Terracore tungsten carbide bits are designed especially for overburden drilling and soft soil sampling coal, lime stone and clay. The bits are extremely cost-effective in the correct application. The tungsten carbide bits can be used for clean-out operations, such as for the removal of steel fragments from a hole. Corborit bits have considerably more cutting edges than standard TC bits, and are recommended in medium to medium-hard sedimentary formations. Corborit bits cause less vibration, offering better core recovery than standard TC bits.

 • Terracore HO3/HV3 tungsten carbide core bits (2)

  Terracore tungsten carbide bits are designed especially for overburden drilling and soft soil sampling coal, lime stone and clay. The bits are extremely cost-effective in the correct application. The tungsten carbide bits can be used for clean-out operations, such as for the removal of steel fragments from a hole. Corborit bits have considerably more cutting edges than standard TC bits, and are recommended in medium to medium-hard sedimentary formations. Corborit bits cause less vibration, offering better core recovery than standard TC bits.

 • Terracore NO/NV tungsten carbide core bits (2)

  Terracore tungsten carbide bits are designed especially for overburden drilling and soft soil sampling coal, lime stone and clay. The bits are extremely cost-effective in the correct application. The tungsten carbide bits can be used for clean-out operations, such as for the removal of steel fragments from a hole. Corborit bits have considerably more cutting edges than standard TC bits, and are recommended in medium to medium-hard sedimentary formations. Corborit bits cause less vibration, offering better core recovery than standard TC bits.

 • Terracore NO2/NV2 tungsten carbide core bits

  Terracore tungsten carbide bits are designed especially for overburden drilling and soft soil sampling coal, lime stone and clay. The bits are extremely cost-effective in the correct application. The tungsten carbide bits can be used for clean-out operations, such as for the removal of steel fragments from a hole. Corborit bits have considerably more cutting edges than standard TC bits, and are recommended in medium to medium-hard sedimentary formations. Corborit bits cause less vibration, offering better core recovery than standard TC bits.

 • Terracore NO3/NV3 tungsten carbide core bits

  Terracore tungsten carbide bits are designed especially for overburden drilling and soft soil sampling coal, lime stone and clay. The bits are extremely cost-effective in the correct application. The tungsten carbide bits can be used for clean-out operations, such as for the removal of steel fragments from a hole. Corborit bits have considerably more cutting edges than standard TC bits, and are recommended in medium to medium-hard sedimentary formations. Corborit bits cause less vibration, offering better core recovery than standard TC bits.

 • Terracore PO/PV/PG tungsten carbide core bits (2)

  Terracore tungsten carbide bits are designed especially for overburden drilling and soft soil sampling coal, lime stone and clay. The bits are extremely cost-effective in the correct application. The tungsten carbide bits can be used for clean-out operations, such as for the removal of steel fragments from a hole. Corborit bits have considerably more cutting edges than standard TC bits, and are recommended in medium to medium-hard sedimentary formations. Corborit bits cause less vibration, offering better core recovery than standard TC bits.

 • Terracore PO3/PV3/PG3 tungsten carbide core bits

  Terracore tungsten carbide bits are designed especially for overburden drilling and soft soil sampling coal, lime stone and clay. The bits are extremely cost-effective in the correct application. The tungsten carbide bits can be used for clean-out operations, such as for the removal of steel fragments from a hole. Corborit bits have considerably more cutting edges than standard TC bits, and are recommended in medium to medium-hard sedimentary formations. Corborit bits cause less vibration, offering better core recovery than standard TC bits.

 • Terracore S Geobor kärnborrkronor i hårdmetall (4)

  Terracore borrkronor i hårdmetall är specialutvecklade för jordborrning och borrprovtagning i kol, kalksten och lera. Kronorna är extremt kostnadseffektiva i avsedda arbetsområden. Borrkronorna i hårdmetall kan användas för rensning, såsom borttagning av stålfragment ur ett hål. Corborit-kronor har långt fler skäreggar än standard hårdmetallkronor och rekommenderas i medelhårda till hårda sedimentformationer. Corborit-kronor ger mindre vibrationer och bättre kärnutvinning än standard hårdmetallkronor.

1-12 av 12