Foderrörsskor av hårdmetall - Atlas Copco Sverige

Produktsökning

Beställ information [-]

Foderrörsskor av hårdmetall

1-1 av 1

  • Terracore foderrörsskor av hårdmetall (12)

    Terracore foderrörsskor används för att skydda gängorna vid jordborrning innan berggrunden nås och foderröret sätts. Terracore svarar upp mot marknadens krav på kostnadseffektiva komponenter med foderrör i en mängd olika utföranden: diamantimpregnerade, diamantytebelagda och i hårdmetall. Terracore foderrörsskor finns för 46 till 146 mm foderrör och i större storlekar (PW, SGW/SW) för foderrör i tumstorlekar.

1-1 av 1