PO3/PTO3 Kärnrörsenhet - Atlas Copco Sverige

Produktsökning

Beställ information [-]

PO3/PTO3 Kärnrörsenhet

Trippelkärnrör för wireline-borrning är den dominerande kärnrörskonfiguration som används vid mineralprospektering om markförhållandena i allmänhet kategoriseras som dåliga och där formationer vanligen är spröda och spruckna. PO3/PTO3-konstruktionen möjliggör enkel användning med borrningstillsatser och förlustkontrollmaterial eftersom dessa normalt behövs. I PO3/PTO3-röret finns ett extra, delat innerrör som möjliggör ostörd provåtervinning, vilket i sin tur leder till god produktivitet på arbetsplatsen.


Funktioner och fördelar

  • Kostnadseffektivt
  • Resultat med hög produktivitet

1-25 av 29

1-25 av 29