BBD 15ET: T-handle light rock drill with vibro-reduced handle, trigger start - Atlas Copco Sverige

Produkter / Produkter / Demoleringsutrustning / Handhållen utrustning / Bergborrmaskiner / Tryckluftsdrivna bergborrmaskiner / T-handle light rock drill with vibro-reduced handle, trigger start

Produktsökning

Beställ information [-]

BBD 15ET: T-handle light rock drill with vibro-reduced handle, trigger start

8311 0104 12

Atlas Copco Construction Technique Scandinavia

0771-243 030

Skicka ett e-brev

Atlas Copco BBD rock drills are suited for a number of different tasks. The design of BBD 15E is a real productivity booster, thanks to it’s vibro-reduced handles and silencer.


Funktioner och fördelar

  • Bullerminskning
  • HAPS™ Hand and Arm Protection System (E-versions)
  • Inbyggd luftspolning
  • Avtryckaraktivering

Användningsområden

  • Drill up to 2 m depth
  • Plug hole drilling
  • Anchor and wedge hole drilling

Tekniska data

Tekniska specifikationer
BergborrmaskinstypYtbergborr
BergborrmaskinsversionLjuddämpad och vibrationsreducerad
Vikt15.5 kg
Längd575 mm
Luftförbrukning22 l/s
Varv220 rpm
Borrningshastighet220 mm/min
Slanganslutning16 mm
Slagfrekvens2520 blows/min
Kolvdiameter45 mm
Slaglängd40 mm
Vibrationsnivå, 3 axlar (ISO 28927-10)**7 m/s²
Garanterad ljudeffektnivå, Lw (2000/14/EC)**110 dB(A)
Ljudtrycksnivå (ISO 11203)** Lp, r=1 m97 dB(A)
Adapterstorlek (mm)19x108
Adapterstorlek (tum)3/4x4 1/4

Produktvyer

Atlas Copco Construction Technique Scandinavia

0771-243 030

Skicka ett e-brev