Luftfilter: Originalreservdelar - Atlas Copco Sverige

Produktsökning

Beställ information [-]

Luftfilter: Originalreservdelar

Atlas Copco Construction Technique Scandinavia

0771-243 030

Skicka ett e-brev

Originalreservdelar:
Endast originalreservdelar står för kvalitet


Funktioner och fördelar

Endast originalluftfilter från Atlas Copco ger.
  • Hög kapacitet att klara smuts.
  • Effektiv avskiljning > 99,9 %.
  • Absolut avskiljning av partiklar med en storlek större än 3 mikron.
  • Minimalt tryckfall för att hålla energiåtgången extremt låg.
  • Robusta pappersveck.
  • Kvalitetstätningar.
  • Fullständig strukturell integritet i fuktiga förhållanden.

Atlas Copco Construction Technique Scandinavia

0771-243 030

Skicka ett e-brev