BD+: Varmregenererade adsorptionstorkar, 100-3 000 l/s, 212-6 360 cfm. - Atlas Copco Sverige

Produkter / Produkter / Luft- och gasbehandling / Varmregenererade adsorptionstorkar / Varmregenererade adsorptionstorkar, 100-3 000 l/s, 212-6 360 cfm.

Produktsökning

Beställ information [-]

BD+: Varmregenererade adsorptionstorkar, 100-3 000 l/s, 212-6 360 cfm.

Atlas Copcos BD+ varmregenererade adsorptionstorkar är konstruerade för enastående industriella prestanda och lång livslängd med pålitlig drift. De eliminerar helt all fukt innan den kan orsaka några skador i ditt tryckluftsnät eller produktionsutrustning. BD+ torkar arbetar med en kombination av luft från en extern blåsmaskin, värme och minimalt med komprimerad luft och innehåller unika, patenterade tekniska innovationer och energibesparande tillval. BD+ torkarna finns tillgängliga i en rad storlekar med en garanterad daggpunkt ner till -40 °C/-40 °F (tillval -70 °C/-100 °F) och levereras i ett IP54-klassat skåp.


Kundfördelar

  • Hög tillförlitlighet – BD+-torkar eliminerar systemfel, produktionsstopp och kostsamma reparationer genom att ta bort fukten ur tryckluft med en tryckdaggpunkt så låg som -70 °C/-100 °F. Upp till 30 procent torkmedelsöverskott och torkmedlets långa livslängd ökar tillförlitligheten ytterligare.
  • Maximal energibesparing – BD+-torkarna innehåller energibesparande funktioner som ger minskad klimatpåverkan. Ett lågt tryckfall under 0,2 bar/2,9 psi minskar energikostnaderna. Daggpunktsavkänning och styrning anpassar energiförbrukningen till torkens verkliga belastning.
  • Enkel installation – Din BD+-tork levereras körklar med värmare, givare och styrenhet färdiganslutna.
  • Avancerat övervaknings- och styrsystem – Det avancerade Elektronikon®-systemet för styrning och övervakning ger tydliga indikationer om torkens status, driftcykler och larm. Däri ingår larm för lågt inloppstryck, blåsmaskin, värmare och ventilfunktioner, samt gränsströmställare, tryck- och temperaturgivare.
  • Minimalt underhåll – Alla invändiga komponenter är lätta att komma åt vilket underlättar underhållet. Användningen av högkvalitativt torkmedel och slitstarka ventiler förlänger underhållsintervallen utöver de tre åren.
  • Hållbarhet – Kopplingsventilernas (de viktigaste rörliga delarna i blåsmaskinen) beprövade och tåliga konstruktion ger en klar förbättring av BD+-torkens livslängd.

Tekniska data

Tekniska specifikationer
Kapacitet FAD (l/s)100 - 3000 l/s
Kapacitet FAD (m³/h, cfm)360 - 10800 m³/h

Komplett kundservice

Din kärnpunkt – maximal tillgänglighet för vår utrustning till lägsta totala driftskostnad – har topprioritet för alla som arbetar på Atlas Copco. Vårt sätt att uppnå detta bygger på interaktion, långvariga relationer och engagemang i dina processer, behov och målsättningar.
Vår organisation och personal engagerar sig för högsta möjliga tillgänglighet och effektivitet i tryckluftsnätet. Komplett kundservice är vårt mål på alla nivåer av servicesamarbetet med dig – allt från standardiserade originaldelar via skräddarsydda serviceplaner till fjärrövervakning och optimering.
Vi vill att du ska uppleva Atlas Copco som en verkligt högpresterande partner som kan bidra till processernas produktivitet. Bästa sättet att ta hand om dina intressen är att ta hand om utrustningen på bästa tänkbara sätt.

Spara energi

Med sin detaljerade och omfattande kunskap om tryckluft kan våra energi- och tryckluftskonsulter ta fram en driftsbalans som ligger inom dina kompressorers förmåga och samtidigt tillfredsställer kravet på minsta möjliga driftskostnader för din produktion.

Läs mer om att Spara energi

Övervaka dina produkter

Övervakning och styrning
Att hålla ett öga på din utrustning i alla lägen är det bästa sättet för Atlas Copco att förhindra produktionsförluster på grund av stillestånd. Den genomgående bild vi på så sätt får av din verksamhet gör att vi kan planera underhållet på ett proaktivt sätt.

Läs mer om att Övervaka

Planer för kundsupport

Det du behöver är en lösning som optimerar din produktion i alla lägen, och detta helst till lägsta möjliga driftskostnad. Våra specialiserade rådgivare besöker dina produktionsanläggningar och bedömer dina specifika behov. På så sätt kan vi föreslå den mest kostnadseffektiva planen för kundsupport för att uppfylla dina underhållsbehov.

Läs mer om Planer för support

Uppgradera din produkt

Våra uppgraderingssatser är resultatet av våra ingenjörers kontinuerliga arbete för att göra den senaste tekniken tillgänglig för din befintliga utrustning. Detta ger oundvikligen en förbättring av viktiga prestandaegenskaper som energiförbrukning och tillförlitlighet. Intelligent användning och bibehållet gott skick hos kärnkomponenterna är grundläggande krav för din utrustnings optimala tillgänglighet under hela livslängden.

Läs mer om Produktuppgraderingar

Originalreservdelar

Eftersom Atlas Copcos originaldelar är tillverkade i enlighet med samma kvalitetsnormer som din kompressor kan du vara säker på att din produktion bibehålls på samma höga nivå efter att vi utfört service på din kompressor.

Läs mer om Originaldelar

Produktvyer

Du kanske även är intresserad av

Ladda ner våra broschyrer och foldrar.