SD: Membrantorkar - Atlas Copco Sverige

Produktsökning

Beställ information [-]

SD: Membrantorkar

Atlas Copcos SD-membrantorkar med förfilter avlägsnar olja, partiklar och fukt ur tryckluft under de mest krävande förhållanden. De säkerställer lägsta möjliga tryckfall och förlust av avluftningsluft för högsta möjligt effektivitet, vilket spar på både tid och pengar i din produktionsprocess. I allt från de minsta utrymmena till miljöer med fluktuerande omgivningstemperaturer kan SD-torkarna prestera även under tuffa och kritiska förhållanden. Det finns två modeller tillgängliga, var och en med en serie olika prestanda, så att du kan få exakt den luftbehandling du kräver.


Kundfördelar

  • Mångsidighet – SD-torkarna levererar i alla typer av miljöer; små utrymmen, där det krävs flexibel montering, där vibrationsnivåerna är höga och där temperaturerna varierar kraftigt.
  • Säkerhetsförsäkran – SD-torkarna levererar torr luft i miljöer där säkerhets- eller miljökraven är strikta. Däri ingår miljöer med låga flöden, områden utan elförsörjning, explosionssäkra anläggningar, ljud- och korrosionskänsliga områden.
  • Ren, torr luft för kritiska tillämpningar – Eftersom Atlas Copcos SD-torkar inte är eldrivna kan de användas i miljöer som måste hållas explosionssäkra, t.ex. laboratorier. Dessutom är de så tysta att de kan placeras i anslutning till arbetsplatsen.
  • Optimal effektivitet – SD-membrantorkar innehåller tusentals hålfibrer med en innovativ inre beläggning. Jämfört med konventionella membrantorkar ökar den unika beläggningen separationseffektiviteten mellan vattenånga och syre och kväve, vilket ger ett oöverträffat lågt luftläckage och lägsta möjliga förlust av avluftningsluft.
  • Flexibla valmöjligheter – SD-torkarna erbjuds med två typer av membran med olika Pressure Dew Point Suppression, (undertryckande av tryckdaggpunkt). Tack vare den här valmöjligheten finns det alltid en SD-tork som passar dina behov, oavsett produktionsmiljö och krav.
  • Energibesparingar – SD-torken har en praktisk och okomplicerad konstruktion där tryckluften går rakt igenom utan omvägar innanför höljet. På så sätt minimeras tryckfallet och den höga effektiviteten säkerställs genom hela torkningsprocessen.


Tekniska data

Tekniska specifikationer
Kapacitet FAD (l/s)1.5 - 55 l/s
Kapacitet FAD (m³/h, cfm)5.4 - 198 m³/h
Arbetstryck7 - 13 bar(e)

Komplett kundservice

Din kärnpunkt – maximal tillgänglighet för vår utrustning till lägsta totala driftskostnad – har topprioritet för alla som arbetar på Atlas Copco. Vårt sätt att uppnå detta bygger på interaktion, långvariga relationer och engagemang i dina processer, behov och målsättningar.
Vår organisation och personal engagerar sig för högsta möjliga tillgänglighet och effektivitet i tryckluftsnätet. Komplett kundservice är vårt mål på alla nivåer av servicesamarbetet med dig – allt från standardiserade originaldelar via skräddarsydda serviceplaner till fjärrövervakning och optimering.
Vi vill att du ska uppleva Atlas Copco som en verkligt högpresterande partner som kan bidra till processernas produktivitet. Bästa sättet att ta hand om dina intressen är att ta hand om utrustningen på bästa tänkbara sätt.

Spara energi

Med sin detaljerade och omfattande kunskap om tryckluft kan våra energi- och tryckluftskonsulter ta fram en driftsbalans som ligger inom dina kompressorers förmåga och samtidigt tillfredsställer kravet på minsta möjliga driftskostnader för din produktion.

Läs mer om att Spara energi

Övervaka dina produkter

Övervakning och styrning
Att hålla ett öga på din utrustning i alla lägen är det bästa sättet för Atlas Copco att förhindra produktionsförluster på grund av stillestånd. Den genomgående bild vi på så sätt får av din verksamhet gör att vi kan planera underhållet på ett proaktivt sätt.

Läs mer om att Övervaka

Planer för kundsupport

Det du behöver är en lösning som optimerar din produktion i alla lägen, och detta helst till lägsta möjliga driftskostnad. Våra specialiserade rådgivare besöker dina produktionsanläggningar och bedömer dina specifika behov. På så sätt kan vi föreslå den mest kostnadseffektiva planen för kundsupport för att uppfylla dina underhållsbehov.

Läs mer om Planer för support

Uppgradera din produkt

Våra uppgraderingssatser är resultatet av våra ingenjörers kontinuerliga arbete för att göra den senaste tekniken tillgänglig för din befintliga utrustning. Detta ger oundvikligen en förbättring av viktiga prestandaegenskaper som energiförbrukning och tillförlitlighet. Intelligent användning och bibehållet gott skick hos kärnkomponenterna är grundläggande krav för din utrustnings optimala tillgänglighet under hela livslängden.

Läs mer om Produktuppgraderingar

Originalreservdelar

Eftersom Atlas Copcos originaldelar är tillverkade i enlighet med samma kvalitetsnormer som din kompressor kan du vara säker på att din produktion bibehålls på samma höga nivå efter att vi utfört service på din kompressor.

Läs mer om Originaldelar