Bärbara system för kvävgasproduktion: Kväve @95-99,5 % - Atlas Copco Sverige

Produktsökning

Beställ information [-]

Bärbara system för kvävgasproduktion: Kväve @95-99,5 %

Inom olje- och gasindustrin används kväve används i stor utsträckning vid borrning, färdigställande och renovering av källor. Dessutom används gasen till pipelineservice både på land och offshore.

Kväve är en torr och inert gas. Den kan produceras på plats vid högt tryck och med låga syrenivåer så att inte brännbara gaser antänds, eller i syfte att undvika korrosion hos oljefältsutrustning.

Vi erbjuder en totallösning som passar dina behov, inklusive matarluftskompressorer, kvävemembransystem och högtrycksboosters.


Funktioner och fördelar

Kundfördelar

 • Hög kvävgasrenhet – I enheten används ett kvävgasmembranfiber med hög utvinning och det bästa tillgängliga luft/kvävgasförhållandet för att ge 3 770 scfm kvävgas med 95 % renhet.
 • Hållbara och tillförlitliga – Alla komponenter monteras i en funktionell skyddsram eller container, och lämpar sig för ej riskabla typer av arktiska förhållanden och ökenförhållanden, på land eller offshore. För riskområden erbjuder vi Zone 2-utrustning – kontakta en lokal Atlas Copco-representant.
 • Enkel hantering – Containern har gaffeltrucksurtag och gjutna hörn för enkel lyftning.
 • Användarvänliga – Operatörer kommer att tycka om det inbyggda PLC-styrsystemets ergonomiskt utformade driftpanel, som har gränssnittslarm, säkerhetsstopp och statusförhållanden för start.

Funktioner:

 • Monterad på balkram: inklusive urtag för gaffeltruck
 • Förbehandling av luft: vattenavskiljare + vätskeuppsamlande filter + luftåtervärmare + torn med aktivt kol + partikelfilter. Larm vid högt differenstryck på filter. Elektronisk vattenavtappning + larm
 • Renhetskontroll: syrgasanalysator av zirkoniumtyp + kontrollventil för kvävgasens renhet + avblåsningsventil. Justerbar N2-renhet 95-99,5 %.
 • Kväveflödesmätare: mätning vid utflöde
 • PLS-styrsystem: med gränssnittlarm, avstängning och statusvillkor för start
 • Rostfritt stål AISI304L: rörledningar och fartyg
 • CE-kompatibel


Tekniska data

Required feed air
Luftflöde926 - 8147 Nm³/h
Max. lufttryck24 bar
Maximal lufttemperatur50 ºC
Discharge N2
N2-flöde vid 95 % renhet522 - 3770 Nm³/h
Återvinningshastighet46 - 56 %
Utloppstryck för kväve22 bar(g)
Utloppstemperatur för kväve50 ºC
Atmosfärisk daggpunkt för kväve<-45 ºC