QDT: Torn med aktivt kol, 20-310 l/s, 42-657 cfm. - Atlas Copco Sverige

Produkter / Produkter / Luft- och gasbehandling / Filter / Torn med aktivt kol, 20-310 l/s, 42-657 cfm.

Produktsökning

Beställ information [-]

QDT: Torn med aktivt kol, 20-310 l/s, 42-657 cfm.

Inom farmaceutiska, livsmedels-, elektronik- och andra industrier där luftrenhet är ett ovillkorligt krav krävs ofta att oljeångor och lukter avlägsnas ur tryckluften. Det är exakt vad Atlas Copcos högeffektiva kolfilter gör. QDT-torn med aktivt kol kan via adsorption minska oljeresterna till under 0,003 mg/m³ vid 35 °C/95 °F och 7 bar inloppstryck. Tryckfallet är lågt och förblir minimalt under filtrets hela livslängd. Det är endast torn med aktivt kol som klarar att leverera ren luft av klass 1 i enlighet med ISO 8573-1.


Kundfördelar

  • Maximal borttagning av oljeångor.
  • Tryckfallet förblir lågt.
  • Högsta tillförlitlighet.
  • Enkelt underhåll.


Tekniska data

Tekniska specifikationer
Kapacitet FAD (l/s)20 - 310 l/s
Kapacitet FAD (m³/h, cfm)71.3 - 1115.4 m³/h
Tryck*7 bar

* Nominellt tryck: 7 bar(e)/102 psig; temperatur 20 °C, 68 °F

Komplett kundservice

Din kärnpunkt – maximal tillgänglighet för vår utrustning till lägsta totala driftskostnad – har topprioritet för alla som arbetar på Atlas Copco. Vårt sätt att uppnå detta bygger på interaktion, långvariga relationer och engagemang i dina processer, behov och målsättningar.
Vår organisation och personal engagerar sig för högsta möjliga tillgänglighet och effektivitet i tryckluftsnätet. Komplett kundservice är vårt mål på alla nivåer av servicesamarbetet med dig – allt från standardiserade originaldelar via skräddarsydda serviceplaner till fjärrövervakning och optimering.
Vi vill att du ska uppleva Atlas Copco som en verkligt högpresterande partner som kan bidra till processernas produktivitet. Bästa sättet att ta hand om dina intressen är att ta hand om utrustningen på bästa tänkbara sätt.

Spara energi

Med sin detaljerade och omfattande kunskap om tryckluft kan våra energi- och tryckluftskonsulter ta fram en driftsbalans som ligger inom dina kompressorers förmåga och samtidigt tillfredsställer kravet på minsta möjliga driftskostnader för din produktion.

Läs mer om att Spara energi

Övervaka dina produkter

Övervakning och styrning
Att hålla ett öga på din utrustning i alla lägen är det bästa sättet för Atlas Copco att förhindra produktionsförluster på grund av stillestånd. Den genomgående bild vi på så sätt får av din verksamhet gör att vi kan planera underhållet på ett proaktivt sätt.

Läs mer om att Övervaka

Planer för kundsupport

Det du behöver är en lösning som optimerar din produktion i alla lägen, och detta helst till lägsta möjliga driftskostnad. Våra specialiserade rådgivare besöker dina produktionsanläggningar och bedömer dina specifika behov. På så sätt kan vi föreslå den mest kostnadseffektiva planen för kundsupport för att uppfylla dina underhållsbehov.

Läs mer om Planer för support

Uppgradera din produkt

Våra uppgraderingssatser är resultatet av våra ingenjörers kontinuerliga arbete för att göra den senaste tekniken tillgänglig för din befintliga utrustning. Detta ger oundvikligen en förbättring av viktiga prestandaegenskaper som energiförbrukning och tillförlitlighet. Intelligent användning och bibehållet gott skick hos kärnkomponenterna är grundläggande krav för din utrustnings optimala tillgänglighet under hela livslängden.

Läs mer om Produktuppgraderingar

Originalreservdelar

Eftersom Atlas Copcos originaldelar är tillverkade i enlighet med samma kvalitetsnormer som din kompressor kan du vara säker på att din produktion bibehålls på samma höga nivå efter att vi utfört service på din kompressor.

Läs mer om Originaldelar

Ladda ner våra broschyrer och foldrar.

Hämta iLeaflet

Hämta en iLeaflet för det här produktsortimentet i Atlas Copco Kiosk. Det här är en app för surfplattor (iOS och Android) och datorer (PC och Mac) som innehåller alla våra interaktiva produktbroschyrer och verktyg. Atlas Copco Kiosk och iLeaflet är kostnadsfria och finns på flera språk. Läs mer om att hämta Atlas Copco Kiosk.