CTE: Slutna kyltorn för värmeavledning, 90-1 140 kW. - Atlas Copco Sverige

Produkter / Produkter / Luft- och gasbehandling / Högtryckstillbehör / Kyltorn/enheter / Slutna kyltorn för värmeavledning, 90-1 140 kW.

Produktsökning

Beställ information [-]

CTE: Slutna kyltorn för värmeavledning, 90-1 140 kW.

Atlas Copcos CTE-kyltorn sänker vattentemperaturen i kompressorns slutna krets till önskat värde vid kompressorinloppet. Kylningen sker med hjälp av avdunstning. Kyltornen, som är konstruerade för användning utomhus, kan användas vid omgivningstemperaturer mellan -40 °C/-40 °F och +40 °C/+104 °F.


Kundfördelar

  • Perfekt dimensionering – Dimensioneringen är baserad på våt temperatur, vilket motsvaras av högre effektivitet. Till exempel: en torr temperatur av 30 °C/86 °F blir 22,5 °C/72,5 °F vid 50 procents relativ luftfuktighet.
  • Självstyrande drift – En temperaturgivare ger information till en temperaturstyrenhet vilken startar och stoppar fläktarna.
  • Oberoende elektrisk matning – CTE-kyltorn har en oberoende elektrisk matning som du kan ansluta till ditt elskåp eller distributionscentral.
  • Hög effektivitet – Spolarna är av en patenterad konstruktion vilket säkerställer maximal kylningskapacitet. Detta minskar tryckfallet samtidigt som tubens ytarea maximeras och höjer värmeavledningen.
  • Hög tillförlitlighet – Spolarna är tillverkade av högkvalitativa stålrör enligt mycket stränga metodkrav och insatta i en kraftig ram. Såväl ram som spolar är varmgalvaniserade.
  • Vattenbesparingar – Det extremt effektiva vattenansamlingssystemet begränsar vattenhalten till mindre än 0,001 procent av den återcirkulerande vattenhalten, vilket spar på värdefullt vatten och kemikalier för vattenbehandling.
  • Minimalt underhåll – Suveräna luftinloppsgaller i en 2-stegskonstruktion minimerar stänk, blockerar direkt solljus och minskar algtillväxt inne i kylarna, vilket därigenom påtagligt minskar behovet av vattenbehandling och underhållkostnaderna. Därtill är skålen åtkomlig från fyra sidor, har stora öppningar och kan inspekteras medan pumpen är igång. Fläktmotorerna är åtkomliga från enhetens utsida för normalt underhåll och inga verktyg krävs för remjustering. Anslutning till en balkramsmonterad pump rekommenderas.


Tekniska data

Tekniska specifikationer
Värmeväxlad effekt203.9 - 846.5 kW

Komplett kundservice

Din kärnpunkt – maximal tillgänglighet för vår utrustning till lägsta totala driftskostnad – har topprioritet för alla som arbetar på Atlas Copco. Vårt sätt att uppnå detta bygger på interaktion, långvariga relationer och engagemang i dina processer, behov och målsättningar.
Vår organisation och personal engagerar sig för högsta möjliga tillgänglighet och effektivitet i tryckluftsnätet. Komplett kundservice är vårt mål på alla nivåer av servicesamarbetet med dig – allt från standardiserade originaldelar via skräddarsydda serviceplaner till fjärrövervakning och optimering.
Vi vill att du ska uppleva Atlas Copco som en verkligt högpresterande partner som kan bidra till processernas produktivitet. Bästa sättet att ta hand om dina intressen är att ta hand om utrustningen på bästa tänkbara sätt.

Spara energi

Med sin detaljerade och omfattande kunskap om tryckluft kan våra energi- och tryckluftskonsulter ta fram en driftsbalans som ligger inom dina kompressorers förmåga och samtidigt tillfredsställer kravet på minsta möjliga driftskostnader för din produktion.

Läs mer om att Spara energi

Övervaka dina produkter

Övervakning och styrning
Att hålla ett öga på din utrustning i alla lägen är det bästa sättet för Atlas Copco att förhindra produktionsförluster på grund av stillestånd. Den genomgående bild vi på så sätt får av din verksamhet gör att vi kan planera underhållet på ett proaktivt sätt.

Läs mer om att Övervaka

Planer för kundsupport

Det du behöver är en lösning som optimerar din produktion i alla lägen, och detta helst till lägsta möjliga driftskostnad. Våra specialiserade rådgivare besöker dina produktionsanläggningar och bedömer dina specifika behov. På så sätt kan vi föreslå den mest kostnadseffektiva planen för kundsupport för att uppfylla dina underhållsbehov.

Läs mer om Planer för support

Uppgradera din produkt

Våra uppgraderingssatser är resultatet av våra ingenjörers kontinuerliga arbete för att göra den senaste tekniken tillgänglig för din befintliga utrustning. Detta ger oundvikligen en förbättring av viktiga prestandaegenskaper som energiförbrukning och tillförlitlighet. Intelligent användning och bibehållet gott skick hos kärnkomponenterna är grundläggande krav för din utrustnings optimala tillgänglighet under hela livslängden.

Läs mer om Produktuppgraderingar

Originalreservdelar

Eftersom Atlas Copcos originaldelar är tillverkade i enlighet med samma kvalitetsnormer som din kompressor kan du vara säker på att din produktion bibehålls på samma höga nivå efter att vi utfört service på din kompressor.

Läs mer om Originaldelar